PvdA en SP: 'Geen rijkssubsidie meer voor Kersenbaan'

Nieuws

AMERSFOORT - De fracties van PvdA en SP willen dat de rijkssubsidie die sinds 2001 is gereserveerd voor de aanleg van de Kersenbaan - een bedrag van destijds 25 miljoen gulden - wordt gebruikt voor het verbeteren van de leefbaarheid langs de A28. PvdA en SP gaan er bij hun respectievelijke Tweede Kamersfracties op aandringen daar Kamervragen over te stellen. Het geld ligt inmiddels al tien jaar op de plank en nog steeds loopt er bij de Raad van State een procedure tegen de aanleg van de Kersenbaan.

In 2001 heeft het Ministerie van Verkeer & Waterstaat via het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) een bedrag van 25 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Kersenbaan. De uitvoeringsperiode en realisatie van de Kersenbaan was voorzien in de periode 2003-2007. De partijen merken op dat de Raad van State onlangs weer kritische kanttekeningen gezet voor de plannen om de Kersenbaan helemaal door te trekken en dat nog niet duidelijk is wanneer de Kersenbaan nu wel kan worden aangelegd.. ,,Het geld voor de Kersenbaan moest voor 2007 zijn opgemaakt'', vertelt PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez. ,,Tussen 2002 en 2008 heeft het college er niks aan gedaan. De gemeentelijke overheid houdt zich niet aan de afspraken. Wij hebben gevraagd dat geld terug te halen.''

Hij zegt dat de Tweede Kamerfractie van de PvdA 'blij verheugd' reageerde op deze suggestie. Als het bedrag van 25 miljoen gulden wordt geïndexeerd zou het nu om 18 miljoen euro gaan. ,,Wij proberen die gelden voor Amersfoort en de regio in te zetten.'' In eerste instantie denken PvdA en SP daarbij aan maatregelen om de geluid- en fijnstofoverlast bij de A1/A28 te verminderen.

PvdA en SP zijn tegen de aanleg van de Kersenbaan. Wel vinden zij dat de verkeersveiligheid van het kruispunt Roethof moet worden verbeterd. Voor de aanleg van de Kersenbaan is een budget van 25 miljoen euro gereserveerd. Na aftrek van 18 miljoen euro zou daarvan nog zeven miljoen euro resteren.

Smits Alvarez denkt dat er een goede kans is dat de Tweede Kamer het geld dat nu nog is gereserveerd voor de Kersenbaan, daarvan af gaat halen. ,,De PVV wil ook optreden tegen gemeenten die zich niet aan de afspraken houden. Ik denk dat de Tweede Kamer de gelden van de Kersenbaan af gaat halen.''

Hij sluit niet uit dat er meer voorstellen richting Den Haag worden gedaan, mocht blijken dat de gemeente Amersfoort ook ander subsidiebedragen niet heeft opgemaakt. ,,Wij zijn een grote inventarisatie aan het maken. Het is goed mogelijk dat we met meer voorstellen gaan komen.''

De PvdA en SP zeggen zich overigens wel af te vragen of dit soort investeringsprojecten waar vele miljoenen in omgaan bij wethouder van Verkeer en Financiën Buijtelaar in goede handen is. Zij wijzen daarbij op het in hun ogen 'inadequate financiële toezicht' dat de wethouder heeft laten zien bij het project Eemhuis.

advertentie