PvdA wil duidelijkheid over Armando Museum

Nieuws

AMERSFOORT - Er moet duidelijkheid komen over het ‘dossier Armando Museum’, vindt de PvdA, vooral ook gezien de grote financiële gevolgen die dit dossier kan hebben voor de gemeente Amersfoort. De sociaal-democraten willen het college daarover bevragen tijdens de raadsvergadering van komende dinsdag.

Momenteel wordt onderzocht of het Armando Museum kan verhuizen naar Oud Amelisweerd in Bunnik. Daarover is in december 2010 een intentieverklaring opgesteld. Er wordt nog gewerkt aan een definitief ondernemingsplan en huisvestingsplan. De PvdA wil weten wat het financieel voor Amersfoort betekent als de gemeente Utrecht noch de exploitatiekosten, noch het exploitatieverlies van het Armando Museum wil dekken. Ook wijst de PvdA erop dat er eerder door het college een onvolledig rapport is verstrekt aan de gemeenteraad over het haalbaarheidsonderzoek van het Armando Museum. De PvdA vraagt zich af waarom er geen volledig onderzoek is overlegd. Ten slotte merkt de partij op dat de ex-vrouw van Armando, maar ook de kunstenaar zelf in 2010 een deel van de collectie hebben overgedaan aan het Kröller Müller Museum. De PvdA wil weten hoe dit kon terwijl er contracten liggen dat de hele collectie na overlijden naar de Armandostichting over zou gaan en in bruikleen zou worden gesteld van Amersfoort in C.

advertentie