Afbeelding

Omroepapparatuur online geveild

Nieuws

De aangeboden spullen zijn zeer divers, variërend van studioapparatuur, professionele SONY camcorders, zendermodules, MANFROTTO statieven, HP computers, HP monitoren, speakersets, ADOBE software, tot LG LCD tv’s. De verkoop is nodig om na het faillissement van Omroep Amersfoort de schuldeisers te kunnen afkopen. Eerder sprak curator Dufour de verwachting uit dat de opbrengst uit de verkoop niet voldoende zou zijn om alle schulden van te kunnen betalen.

Curator geeft opdracht spullen te verkopen AMERSFOORT - Bij het Online veilingbedrijf DaanAuctions wordt de volledige inventaris van Omroep Amersfoort aangeboden. Via de website http://www.daanauctions.com/Project.aspx?Page=2 kunnen mensen een bod uitbrengen op spullen uit de inventaris. Over twee weken verstrijkt de termijn waarbinnen een bod kan worden uitgebracht. De spullen worden geveild in opdracht van curator mr. R. Dufour van Vlaskamp advocaten B.V.

door John Spijkerman

Op 9 juni heeft de rechtbank Utrecht een tweede curator benoemd. Er is tevergeefs gekeken of de gemeente en de curatoren een regeling konden treffen. Volgens wethouder Mirjam Barendregt lopen de belangen van de gemeente en de curatoren sterk uiteen. ,,Voor de curatoren is het van belang dat zoveel mogelijk schuldeisers kunnen worden voldaan, terwijl het grootste belang van de gemeente het behoud van het beeld- en geluidarchief is. Het is niet gelukt om tot een voor beide partijen acceptabele regeling te komen’’,schrijft ze in een e-mail aan gemeenteraadsleden. ,,Over de inhoud van een dergelijke regeling kan ik op dit moment niet veel zeggen omdat er nog procedures aanhangig zijn. Wel kan ik u melden dat wij de boedel - waaronder de apparatuur en het beeld-en geluidarchief - hebben laten taxeren ten einde een getrouw beeld van de (executie) waarde te hebben.’’ De gemeente wil niet zeggen voor welk bedrag de apparatuur en het beeld- en geluidsarchief is getaxeerd. Openbaarmaking van dat bedrag zou volgens wethouder Barendregt niet in het belang zijn voor de afwikkeling van het faillissement en van de schuldeisers.

De curator is het niet eens met het subsidiebedrag dat Omroep Amersfoort in 2011 ontvangt van de gemeente. Omdat de omroep tot 15 april uitzendingen verzorgde, betaalt de gemeente een derde van de jaarlijkse subsidie. Dat komt in 2011 neer op een bedrag van ruim 50.000 euro. De curator is het ook niet eens met het besluit van het college van b en w om bij Omroep Amersfoort een bedrag van 410.000 euro terug te vorderen. Dit geld ontving de omroep als eenmalige investeringssubsidie om apparatuur van te kopen. De curatoren op hun beurt vinden dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers van Omroep Amersfoort en willen onderzoek doen naar de rol van de gemeente bij het ontstaan van het faillissement.

advertentie
advertentie