Afbeelding

Gemeente lijkt omroepsubsidie kwijt

Nieuws

AMERSFOORT - Curator R. Dufour van Vlaskamp Advocaten die het faillissement van Omroep Amersfoort afhandelt, ziet ‘geen enkele grondslag’ waarom de gemeente recht zou hebben op een bedrag van 410.000 euro dat eerder aan Omroep Amersfoort werd uitgekeerd. De gemeenteraad ging eind 2008 akkoord met deze eenmalige investeringssubsidie. Het geld was bedoeld voor de aanschaf van apparatuur voor de omroep. ,,De gemeente heeft aangegeven dat ze de 410.000 euro terugvorderen, maar ik zie daar geen enkele grondslag voor’’, stelt Dufour.

Curator: ‘Geen grondslag voor vordering gemeente’

door John Spijkerman

Het college van b en w heeft op 15 april een brief geschreven aan curator Dufour, waarin een reactie wordt gevraagd op de subsidievoorwaarden voor de eenmalige investeringssubsidie. Het college stelt dat er in de subsidievoorwaarden staat dat de met de subsidie aangeschafte apparatuur niet zonder schriftelijk toestemming van het college mag worden vervreemd en/of in bruikleen worden gesteld aan een derde. Bovendien moet Omroep Amersfoort bij verlies van de zendmachtiging de apparatuur ‘om niet’ overdragen aan de nieuwe zendgemachtigde organisatie.

Volgens curator Dufour zijn de subsidievoorwaarden echter niet geschonden. Hij ziet hij geen grondslag voor een vordering van de gemeente. Bij een faillissement verkoopt de curator de bezittingen van Omroep Amersfoort om de schuldeisers tevreden te stellen.

Dufour benadrukt dat het faillissement van Omroep Amersfoort ‘vooral een liquiditeitsprobleem is geweest’. ,,Er zijn wel degelijk hele grote schulden, maar daar stonden forse bezittingenposten tegenover. Volgens het bestuur waren de vooruitzichten voor Omroep Amersfoort niet verkeerd geweest als de subsidie was gehandhaafd.’’

Dufour rekent uit dat er uit de boekhoudingen volgt dat er in totaal een bedrag van 320.000 euro aan schulden is. Die zijn verdeeld over de posten belastingen en pensioenen (80.000 euro), handelscrediteuren (156.000 euro) en overige schulden (80.000 euro).

Tegenover de schulden staat een boekwaarde van 367.000 euro aan bezittingen. In dat bedrag zit ook de apparatuur die werd aangeschaft met de eenmalige gemeentelijke investeringssubsidie. Dufour verwacht overigens niet dat verkoop van de bezittingen van Omroep Amersfoort voldoende geld zal opbrengen om alle schuldeisers af te kopen. ,,Er zullen schuldeisers zijn die onbetaald blijven.’’ De curator onderzoekt overigens ook nog of hij nog verhaal kan halen op externe partijen.

Dat Omroep Amersfoort nog uitzendt, heeft volgens de curator te maken met drie dingen. ,,In de eerste plaats is het makkelijker om een doorstart te maken. Als je op zwart gaat is dat veel lastiger. In de tweede plaats blijft zo het recht op subsidie gehandhaafd en in de derde plaats kun je zo nog advertentie-inkomsten genereren.’’ Dufour erkent overigens dat die laatste mogelijkheid beperkt is. De curator kan nog geen duidelijkheid geven over een doorstart van de omroep. ,,De zendmachtiging loopt af in augustus. Dan is er duidelijkheid.’’

advertentie
advertentie