Afbeelding

Gemeente mogelijk subsidiebedrag van vier ton kwijt

Nieuws

AMERSFOORT - Het lijkt erop dat de camera’s en apparatuur, die Omroep Amersfoort eind 2008 aanschafte met een eenmalige gemeentesubsidie van 410.000 euro, gewoon in een faillissement van de omroep worden betrokken. De apparatuur is geen eigendom van de gemeente. ,,De info die ik heb, is dat de curator er over gaat’’, zegt wethouder Mirjam Barendregt. Die curator heeft bij een faillissement van de omroep als opdracht eerst de schuldeisers van Omroep Amersfoort af te kopen. De kans lijkt daarmee reëel dat de gemeente Amersfoort kan fluiten naar haar investeringen.

door John Spijkerman

Het bestuur van Omroep Amersfoort besloot vorige week donderdag de uitzendingen te staken. De omroep kon de schulden niet meer betalen. Er was sprake van een exploitatietekort van 130.000 euro. Volgens wethouder Barendregt bedraagt de totale schuld van Omroep Amersfoort circa 211.000 euro. De gemeente weigerde dit keer de helpende hand toe te steken. Medio vorig jaar werd een verzoek tot een overbruggingssubsidie van 80.000 euro al afgewezen. In eerdere situaties schoot de gemeente altijd wel te hulp. Jaarlijks kreeg de omroep van de gemeente 160.000 euro. In 2009 werd al eens 50.000 euro extra betaald toen de omroep in zwaar weer verkeerde.

Bovendien ontving de omroep in 2008 vier ton om verouderde apparatuur te vervangen. Een van de voorwaarden bij het verlenen van deze investeringssubsidie was dat de daarmee aangekochte apparatuur zou overgaan naar een andere zendgemachtigde, mocht Omroep Amersfoort in augustus 2011 de zendmachtiging verliezen. Maar er gold geen regeling dat de apparatuur zou toevallen aan de gemeente bij een faillissement van Omroep Amersfoort. Volgens VVD-raadslid Koos Voogt is dat in strijd met de wensen van de gemeenteraad die wel zou hebben aangedrongen op een eigendomsvoorbehoud.

Omroep Amersfoort zegt dat de schuldenlast een gevolg is van een reorganisatie die moest worden doorgevoerd. De gemeente vindt dat Omroep Amersfoort zelf verantwoordelijk is voor de de huidige situatie. De gemeente wilde geen geld meer vrijmaken voor een sanering van de schulden van de omroep. Ook wilde het college van b en w niet ingaan op een voorstel van Omroep Amersfoort om de in 2008 met vier ton gemeenschapsgeld aangeschafte apparatuur terug te kopen.

Secretaris Kees Groothuis van Omroep Amersfoort verwacht dat een rechter snel een uitspraak zal doen over het faillissement. ,,De faillissementsaanvraag is in gang gezet.’’ Die aanvraag is bij de rechtbank ingeleverd. ,,Als de rechter het faillissement uitspreekt, wordt een curator aangesteld waar de schuldeisers zich kunnen melden.’’

De andere gegadigde voor de zendmachtiging, de Stichting Eemland Vallei Amersfoort (EVA), kan in geval van een faillissement van Omroep Amersfoort niet nu al gaan uitzenden. ,,Een zendmachtiging kan niet zomaar van de ene organisatie op de andere worden overgedragen’’, weet wethouder Barendregt. ,,Als er één gegadigde is, zullen we het Commissariaat voor de Media vragen eerder een besluit te nemen, zodat we niet lang op zwart staan. Maar eerst moet het faillissement zijn uitgesproken. Pas dan zullen we zo’n verzoek indienen’’, vertelt Barendregt. Op die manier hoopt de wethouder ook vrijwilligers van Omroep Amersfoort een hart onder de riem steken, die mogelijk voor EVA aan de slag willen. ,,Het is een soort rouwproces voor vrijwilligers van Omroep Amersfoort, maar de liefde voor het omroepvak is zo groot dat zij dat willen blijven doen.’’

Met een faillissement van Omroep Amersfoort kan EVA - mocht deze omroeporganisatie de zendlicentie krijgen - niet meer automatisch rekenen op overdracht van de apparatuur van Omroep Amersfoort. Volgens RTV Utrecht wil een aantal oud-vrijwilligers van Omroep Amersfoort een doorstart maken onder de naam ETEON. Er zou ook al een verzoek zijn ingediend bij het Commissariaat van de Media om mee te dingen naar de zendmachtiging. Wethouder Barendregt meldde gisterenavond tijdens de raadsvergadering dat de inzendingstermijn om mee te dingen naar de zendmachtiging al is verstreken.

Barendregt wil ‘gepaste actie’ nemen voor wat betreft het behoud van het filmarchief van Omroep Amersfoort. ,,Eerst moet bekend zijn wat er gaat gebeuren. Dan nemen we contact op met de curator om te kijken hoe dat historisch archief ter beschikking kan komen.’’

Wethouder Barendregt vindt dat Omroep Amersfoort te lang op te grote voet heeft geleefd. ,,Als je 160.000 euro structureel per jaar krijgt en je een tekort hebt van twee ton, kan je niet zeggen dat je de tering naar de nering hebt gezet. Ik snap de teleurstelling, maar het feit dat Omroep Amersfoort niet meer bestaat, hebben ze echt aan zichzelf te danken.’’ De wethouder benadrukt dat het mediabudget van de gemeente in de toekomst net zo hoog blijft als nu. Maar in plaats van automatisch 160.000 euro per jaar als subsidie te geven, wordt de vaste subsidie voor de lokale omroep gehalveerd. De andere helft van het bedrag - 80.000 euro - wordt gebruikt om vernieuwing door te voeren, zoals het bijvoorbeeld het gebruik van social media. ,,Maar dat wil niet zeggen dat dat tweede deel niet bij de omroep terecht zou kunnen komen.’’

advertentie