Afbeelding

'Het moet raar lopen, wil Omroep Amersfoort volgende week nog draaien'

Nieuws

AMERSFOORT - ,,Het faillissement is nog niet aangevraagd, maar zit er wel dik in'', reageert secretaris Kees Groothuijs van Omroep Amersfoort op de mededeling van RTV Utrecht dat het doek is gevallen voor Omroep Amersfoort. ,,Het moet raar lopen, wil Omroep Amersfoort volgende week nog draaien. De hele gang van zaken is vervelend en triest, zeker voor de medewerkers en de vrijwilligers'', vindt Groothuijs.

door John Spijkerman

,,Het is buitengewoon verdrietig dat het hiermee waarschijnlijk zal eindigen'', stelt de omroepsecretaris. ,,Als vrijwilligers hebben we ons stinkende best gedaan. Jammer dat we door een collegewisseling hiertoe gedwongen zijn. Al onze voorstellen zijn van de hand gewezen. De collegewisseling is de grondslag voor het terugdraaien van eerdere toezeggingen en de aankondiging van een halvering van de subsidie.'' Volgens Groothuijs maakte het de schuldeisers van Omroep Amersfoort ook onrustig. Een van de schuldeisers heeft inmiddels beslag laten leggen op de bezittingen van Omroep Amersfoort. Groothuijs voorziet dat andere schuldeisers zich ook tot de deurwaarder zullen wenden.

Wat hij erg vindt, is dat Amersfoort nu verstoken is van lokale omroep, terwijl onduidelijk is, wat we ervoor terugkrijgen. ,,Er stond al een nieuw omroepbestuur te trappelen om het over te nemen.'' De medewerkers van Omroep Amersfoort zijn woensdagmiddag geïnformeerd over de stand van zaken. ,,Bij faillissement krijgen de personeelsleden van rechtswege ontslag'', zegt Groothuijs. In totaal zijn er nog 3,5 fte in dienst. ,,Die mensen treft geen blaam.'' Groothuijs kondigt aan dat het bestuur zich zal inspannen een andere plek voor deze werknemers te vinden.

Eerder liet de gemeente weten geen geld meer te willen steken in Omroep Amersfoort. In een raadsinformatiebrief liet het college van b en w weten geen budget meer vrij te willen maken voor een sanering van de schulden van Omroep Amersfoort of voor de aankoop van apparatuur. De gemeente Amersfoort vindt dat de verantwoordelijkheid voor de ontstane (financiële) situatie vooral bij de omroep zelf ligt. In verband met de bezuinigingen wil de gemeente geen geld vrijmaken voor een aanvullende eenmalige subsidie aan Omroep Amersfoort.

Medio vorig jaar diende het Omroepbestuur al een verzoek in bij de gemeente voor een overbruggingssubsidie. Die aanvraag werd door het college van b en w afgewezen. In maart 2011 kwam Omroep Amersfoort opnieuw met een verzoek aan de gemeente voor een bijdrage in de schuldsanering en een 'sell-and-lease-back constructie van de apparatuur van de omroep. Omroep Amersfoort heeft een exploitatietekort van 130.000 euro. Om een faillissement af te wenden, had het bestuur een scenario voorgelegd waarin er een nieuwe lokale omroepvoorziening zou worden gevormd samen met EVA, de andere gegadigde voor de zendlicentie voor lokale omroep. Omroep Amersfoort heeft de gemeente gevraagd een doorstart met EVA mogelijk te maken door bij te dragen aan de schuldsanering.

EVA maakte begin deze week bekend geen aanknopingspunten te zien om met Omroep Amersfoort samen te werken op het gebied van financiën en bestuur. De nieuwe omroeporganisatie EVA heeft bestuurlijk overleg gevoerd met Omroep Amersfoort maar heeft duidelijk gemaakt te kiezen voor zelfstandigheid. EVA merkt op dat Omroep Amersfoort een negatief eigen vermogen heeft van ruim 188.000 euro en dat de inkomsten te hoog worden ingeschat. Bovendien wil EVA niet worden geassocieerd met het slechte imago van Omroep Amersfoort, maar wil het wel graag gebruikmaken van de vrijwilligers van Omroep Amersfoort.

Onduidelijk is wat er in geval van een faillissement van Omroep Amersfoort gebeurt met de camera's en andere apparatuur die de omroep met een eenmalige gemeentesubsidie aanschafte. Twee jaar geleden ontving Omroep Amersfoort van de gemeente meer dan 400.000 euro voor de aanschaf van nieuwe moderne apparatuur. Ook Groothuijs weet niet wat er met die aangekochte apparatuur gaat gebeuren en of die bijvoorbeeld in het bezit komt van EVA, mocht deze omroeporganisatie de zendmachtiging krijgen. ,,Daar kan ik geen antwoord op geven. Dat is aan de curator.''

Nu de vaste medewerkers inmiddels zijn geïnformeerd over de stand van zaken, wil Groothuijs kijken hoe de vrijwilligers op de juiste manier kunnen worden geïnformeerd.

advertentie
advertentie