Strijd voor rechter over bomenkap

Nieuws

,,Voorlopig heeft de rechter de zaak aangehouden’’, reageert mevrouw De Vries. ,,Een deskundige van de gemeente moet nog onderzoeken of de bomen schade kunnen aanrichten aan de fundering van het huis.’’ De Vries hoopt dat zij daarna alsnog de twee bomen mag kappen. Aanvankelijk had zij een kapvergunning ingediend voor de kap van drie bomen. Voor een kleinere esdoorn is een kapvergunning verleend, maar voor de kap van een grote esdoorn en voor een acacia heeft de gemeente de kapvergunning geweigerd. Ook met een compromisvoorstel van Vries om alleen een kapvergunning af te geven voor de acacia en in ruil daarvoor de esdoorn te laten staan, wilde de gemeente niet instemmen, omdat volgens de gemeente beide bomen beeldbepalend zijn.

Gemeente wil geen kap beeld-bepalende bomen AMERSFOORT - Mogen een beeldbepalende acacia en esdoorn op het terrein van assurantiebedrijf De Vries aan de Vlasakkerweg 1 wel of niet worden gekapt? Dat moet de bestuursrechter in Utrecht uitmaken. De gemeente weigert akkoord te gaan met de kap van de twee bomen. Volgens de gemeente is de vitaliteit van de bomen goed en zijn zowel acacia als esdoorn beeldbepalend. Bovendien hebben de bomen ‘waarde voor het stads- en dorpsschoon’. De bomen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg en zijn karakteristiek voor de omgeving.

door John Spijkerman

De Vries ging in bezwaar bij de gemeente tegen de weigering van de kapvergunning. Volgens haar leveren de bomen die op erfscheiding staan, gevaar op door hun leeftijd en hun zware takken. De takken hangen boven de toegangsweg van het naastgelegen pand en de parkeerplaats. Ook op dat erf zou er dus schade kunnen ontstaan, betoogt De Vries. Bovendien zouden de zware boomtakken die over het dak van het pand heen groeien, zorgen voor veel bladafval op het dak. En de vogels die in de bomen zitten, zorgen voor overlast. ,,Binnen twee uur zit een auto die er staat totaal onder de vogelpoep.’’ Tevens is De Vries bang dat de wortels van de bomen onder de fundering groeien en een gevaar opleveren voor de fundering. Ook zou de schoorsteen niet goed kunnen worden ontlucht. Doordat de woning niet genoeg geventileerd kan worden, zouden buitenmuren vochtig blijven, wat het wooncomfort zou aantasten. ,,De schade aan de woning is wat ons het meeste zorgen baart. Ik denk ook dat de esdoorn door de fundering groeit. De bomen staan te dichtbij het huis. Ik snap wel dat de gemeente ze mooi vindt. Wij hebben de kosten en de overlast en zij hebben alleen de lusten.’’

De Vries zegt vooral veel overlast te hebben van de acacia, die zorgt voor veel blad, schaduw en uitvallende takken. Het onderhoud van de acacia zou problemen opleveren, omdat de boom zo dichtbij het naburige pand staat. Onderhoud zou alleen mogelijk zijn met een hoogwerker, wat een kostbare aangelegenheid is. Ook is volgens De Vries de vraag of met een hoogwerker wel bij de boom kan worden gekomen. De Vries tekende donderdag beroep aan bij de rechter. Als er geen kapvergunning wordt verleend, stelt zij de gemeente bij voorbaat aansprakelijk voor eventuele schade die de bomen veroorzaken.

De gemeente heeft de situatie laten beoordelen door Cobra boomadviseurs uit Wageningen. Dit bureau heeft een bovengrondse en ondergrondse beoordeling gemaakt. Er is gekeken naar de bomen op zichzelf, de standplaats van de bomen, de bodemopbouw, de fundering, de bodem onder de fundering en de beworteling. Cobra concludeert dat onderhoud door een specialist gewenst is, maar dat geen aanwijzingen zijn gevonden dat de beworteling schade veroorzaakt aan de fundering van het pand. Cobra stelt dat de bomen geen gevaar opleveren, mits deze goed worden onderhouden.

De Vries is het daar mee oneens. Zij ziet scheuren in de fundering en bij het balkon en constateert dat de scheuren groter worden. In het geval de rechter besluit dat de bomen niet gekapt mogen worden, moeten ze in ieder geval flink worden gesnoeid, stelt De Vries. ,,Ik vraag me af hoe beeldbepalend ze dan nog zijn.’’

advertentie