Politieke wandeling ChristenUnie langs de Kersenlijn (+ video)

Nieuws

AMERSFOORT - De Kersenlijn - tegenwoordig beter bekend als PON-lijn - bestond op donderdag 17 februari 2011 precies 125 jaar. Een mooi moment om deze historische gebeurtenis te herdenken, vond de statenfractie van de ChristenUnie (CU). Onder leiding van CU-statenlid Kees de Heer uit Amersfoort wandelde de statenfractie ChristenUnie donderdag langs het tracé van de Kersenlijn van Amersfoort tot Veenendaal. Aanwezig ook het Amersfoortse CU-raadslid Simone Kennedy dat nummer drie staat op de CU-lijst voor de Eerste Kamer.

door John Spijkerman

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Kersenlijn werd donderdagmorgen begonnen met het het zingen van het Feestlied dat 125 jaar geleden ook al werd gezongen bij de opening van de Spoorlijn van Amersfoort naar Kesteren. Uit handen van Simone Kennedy ontving Frans Sonders, assistent manager service and operations van de Nederlandse Spoorwegen in Amersfoort, een Spakenburgs hart met daarop de tekst '125 Jaar Kersenlijn 1886-2011'.

Vooraf had statenlid Kees de Heer toestemming gevraagd aan ProRail, de beheerder van de lijn, om langs de Ponlijn te mogen wandelen. Alhoewel de lijn hooguit tweemaal per dag wordt gebruikt, was deze toestemming niet afgegeven. Daarom mocht de statenfractie het eerste deel van het parcours naar Leusden niet langs het spoortracé afleggen.

Veel kans dat de Kersenlijn in zijn geheel ooit nog weer in gebruik zal worden genomen, is er niet. In het recente verleden is er wel naar gekeken, maar economisch gezien is het niet rendabel de lijn weer te exploiteren. Bovendien is het spoor op grote delen van het tracé verdwenen. ,,Een spoorlijn bouwen kost al gauw een miljoen per kilometer'', rekende Frans Sonders even voor. Hij vertelde dat ProRail een contract heeft met de firma Pon over het gebruik van de lijn. ,,Eén soms twee keer per dag is er een track. 's Ochtends om 07.00 uur is de eerste track en 's middags is er vaak een tweede track.''

De provinciale statenfractie van de ChristenUnie wil ook geen pleidooi houden om de lijn opnieuw aan te leggen. Dat is ook bijna onmogelijk, vertelt statenlid De Heer. ,,Bij Woudenberg staan er bedrijven op het oorspronkelijke tracé.'' De Heer zou wel willen dat de mogelijkheden om er in het weekend te kunnen wandelen worden verruimd. Het tracé van de Kersenlijn geldt nu als één van de top 20 locaties voor het industrieel erfgoed in de provincie Utrecht.

Het Amersfoortse ChristenUnie raadslid Simone Kennedy wandelde het eerste stuk mee tot aan Leusden. De kans is groot dat Kennedy na de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maar de Amersfoortse raadzaal zal verwisselen voor de vergaderzaal van de Eerste Kamer in Den Haag. Kennedy staat op nummer drie op de kandidatenlijst die de ChristenUnie heeft samengesteld voor de Eerste Kamer. In de peilingen schommelt de CU zo rond de vier zetels. De Eerste Kamer wordt niet rechtstreeks gekozen maar door alle leden van Provinciale Staten. Als Kennedy wordt gekozen, stopt ze met haar raadswerk. Wel blijft ze actief voor de ChristenUnie in Amersfoort.

advertentie