Meander betaalt 900.000 euro minder leges voor nieuwbouw

Nieuws

HOOGLAND - Voor de nieuwbouw aan de Maatweg hoeft Meander Medisch Centrum bijna een miljoen euro minder aan leges te betalen dan de gemeente eigenlijk in rekening zou kunnen brengen. Het bouwplan aan de Maatweg kost 165 miljoen euro. De gemeente zou daarvoor een bedrag van 2,9 miljoen euro in rekening mogen brengen. Door het bedrag van de leges terug te brengen tot 2 miljoen worden de gemeentelijke kosten gedekt, maar wordt ook recht gedaan aan de bijzondere omvang van het bouwproject, vindt het college van b en w.

Het bestuur van het Meander vroeg zich af of een bedrag van 2,9 miljoen euro aan leges voor de nieuwbouw wel redelijk en billijk was en diende bezwaarschriften in tegen de opgelegde leges. Het college van b en w heeft inmiddels naar de hoogte van de legeskosten gekeken. De kosten die de gemeente gaat maken voor de nieuwbouw van het Meander worden geraamd op bijna 1,5 miljoen euro. Er mag 2,9 miljoen aan leges in rekening worden gebracht, maar het college heeft dat bedrag verlaagd tot twee miljoen euro. Een leges van circa 1,1 procent van de bouwsom van het nieuwe ziekenhuis vindt het college een redelijk percentage. Meander Medisch Centrum is met dit bedrag akkoord gegaan zal de al ingediende bezwaarschriften intrekken.

Bij het innen van bouwleges gaat de gemeente Amersfoort uit van kostendekkendheid: de uitgaven die de gemeente maakt bij het verstrekken van de vergunningen mogen niet hoger zijn dan de inkomsten uit de leges. Voor kleine bouwvergunningen betalen Amersfoorters relatief weinig leges en voor grote bouwprojecten wordt relatief veel leges betaald. De inkomsten uit grote bouwaanvragen worden gebruikt voor dekking van de kleine bouwaanvragen.

B en w zijn niet bang dat de voorkeursbehandeling van het Meander een precedentwerking heeft. Dergelijk grote bouwprojecten als de bouw van het nieuwe ziekenhuis doen zich in de nabije toekomst waarschijnlijk niet voor in Amersfoort. Andere bouwprojecten in Amersfoort zijn een stuk minder omvangrijk van aard en hebben veel minder hoge bouwkosten.

advertentie