Website dewaarheidvanamersfoort.nl

Nieuws

AMERSFOORT - Hooglander Gerrit Veenendaal heeft een langlopend conflict met de gemeente over een onteigeningsprocedure aan de Grote Koppel 11. ,,Om niet honderd keer het verhaal te hoeven vertellen heb ik de website www.dewaarheidvanamersfoort.nl geopend. Ik heb besloten mijn hele dossier online te zetten, een soort Wikileaks Amersfoort zeg maar.’’ Veenendaal denkt dat de website over drie maanden helemaal klaar zal zijn.

door John Spijkerman

Veenendaal ziet de website ook als een stuk verwerking. Hij zegt zich nog steeds ernstig gedupeerd te voelen door de handelwijze van voormalig gemeenteambtenaar Ashouwer bij de verkoop van onroerend goed aan de Grote Koppel 11. In verband met de bouwplannen voor het Gildenkwartier onteigende de gemeente in 1999 aan de achterkant een stuk grond ter grootte van 239 m2. De schadeloosstelling die Veenendaal in 2000 ontving, viel veel lager uit dan de vierkante meterprijs die werd betaald aan zijn buren. Tijdens een onteigeningsprocedure die volgde, werd een deskundige van Het Schoutenhuis gevraagd. Veenendaal voelde zich afgescheept met 500 gulden per m2 die werd toegekend. Temeer omdat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling, De deskundige van het Schoutenhuis die voor de rechtbank werd gevraagd, was tegelijkertijd belangenbehartiger voor Stichting Armen de Poth en het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis.

Het uiteindelijke doel van de website is dat de schade die Veenendaal zegt te hebben opgelopen, alsnog wordt vergoed. ,,Dan zit je zomaar op vier ton. Als een soort Wikileaks wil ik de zaak openbaar maken. Soms denk ik ‘Is dit wel helemaal netjes?’ Maar ik ben keer op keer bedonderd en belazerd.’’ Veenendaal looft een beloning uit van duizend euro voor mensen die daadwerkelijke bewijzen kunnen leveren dat er een hetze tegen hem gevoerd is.

advertentie