Middengroepen tussen wal en schip

Nieuws

Met ingang van 1 januari 2011 zijn op last van Brussel de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen veranderd. De nieuwe Europese regels hebben ermee te maken dat de corporaties staatssteun krijgen bij de bouw van sociale huurwoningen. ,,Europa vindt dat goedkope woningen moeten worden bewoond worden door mensen met een laag inkomen tot 33.614 euro’’, vertelt manager strategie Bert Nauta van corporatie de Alliantie Eemvallei. ,,Anders zou er sprake zijn van oneerlijke concurrentie.’’

Inkomensgrens sociale huurwoning 41.000 euro AMERSFOORT - Komen mensen met een inkomen van meer dan 33.614 euro nog wel in aanmerking voor een sociale huurwoning? Van de Europese commissie mogen woningcorporaties sinds 1 januari 2011 nog maar tien procent van hun sociale huurwoningen aan deze categorie verhuren. De PvdA vreest dat grote inkomensgroepen tussen wal en schip vallen: een sociale huurwoning is onhaalbaar, een koopwoning onbetaalbaar.

door John Spijkerman

Woningcorporaties zijn gedwongen negentig procent van hun sociale huurwoningen - met een kale huurprijs van maximaal 652,52 euro - toe te wijzen aan huurders met een inkomen tot 33.614 euro. Maximaal tien procent van de sociale huurwoningen is nog voor huurders die meer dan 33.614 euro verdienen. PvdA-fractievoorzitter Van Muilekom denkt dat in Amersfoort die tien procent wordt opgesoupeerd door urgente gevallen woningzoekenden en door huishoudens die vanwege stadsvernieuwing moeten verhuizen. Het kan betekenen dat mensen met een inkomen tussen de 33.614 euro en 45.000 euro geen sociale huurwoning meer kunnen krijgen, maar in de veel duurdere vrije sector moeten huren. Ook kunnen deze groepen tegenwoordig veel moeilijker geld lenen om een huis te kopen dan vroeger. Van Muilekom wil van het college van b en w weten hoeveel mensen in deze groep binnen Amersfoort op zoek zijn naar een sociale huurwoning. ,,In die inkomensgroepen vallen bijvoorbeeld verpleegkundigen, politieagenten en onderwijzers.’’ Hij pleit voor een overgangsregeling voor inkomens net boven de 33.614 euro. Hij wil dat er maatregelen worden genomen zoals bijvoorbeeld de bouw van betaalbare huurwoningen door projectontwikkelaars en corporaties.

,,Hoe groot de groep is, valt moeilijk in te schatten’’, zegt manager Bert Nauta van de Alliantie Eemvallei, maar hij verwacht dat deze groep samen met urgenten maximaal tien procent beslaat van alle toegewezen huurwoningen. Hij verzekert dat Amersfoorters met een inkomen tot 41.000 euro door het systeem ‘Huur op Maat’ van de Alliantie toch een ‘goedkope’ sociale huurwoning kunnen krijgen. ,,We hebben uitgerekend dat we de urgenten kunnen bedienen en de middengroepen door Huur op Maat.”

u Lees verder op pagina 5.

advertentie