Jeugdoverlast in Amersfoort sterk toegenomen

Nieuws

AMERSFOORT - De eerste acht maanden van 2010 is het aantal woninginbraken in Amersfoort met 22 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Tot en met augustus werden er 584 aangiften gedaan, zo staat in het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) voor 2011-2014. Verder blijkt dat meldingen van jeugdoverlast de afgelopen zes jaar zijn verdubbeld.

door John Spijkerman

De stijging van het aantal woninginbraken geldt voor de hele regio Utrecht en is opvallend te noemen in vergelijking met de afgelopen jaren. In de periode 2003-2099 nam het aantal woninginbraken juist af De meeste woninginbraken vonden de afgelopen jaren plaats in de Berg-Noord. Ook in Koppel, het Vermeerkwartier en Liendert vonden in 2009 relatief veel inbraken plaats. Het aantal woninginbraken in Kruiskamp en Hooglanderveen daalde in 2009 met bijna 50 procent. Door de nadruk te leggen op preventie willen gemeente en politie iets doen aan het aantal woninginbraken. Er kan daarbij gedacht worden aan inbraakpreventiemaatregelen, maar ook om oproepen aan inwoners om extra alert te zijn.

Zo’n 162 Amersfoortse jongeren zorgen voor behoorlijk wat overlast. De overlast van jeugdgroepen is in Amersfoort de afgelopen zes jaar verdubbeld. Kwamen er in 2003 bij de politie nog 695 meldingen van jeugdoverlast binnen, in 2009 was dit aantal gestegen naar 1268. In de Koppel verviervoudigde het aantal meldingen van jeugdoverlast in 2009. Ook Nieuwland en Kattenbroek hebben veel last van jeugdoverlast.

Uit een inventarisatie van de politie blijkt dat er in Amersfoort twaalf problematische jeugdgroepen zijn. Daarbij gaat het om zes hinderlijke jeugdgroepen, vijf overlastgevende jeugdgroepen en één criminele jeugdgroep. De politie geeft aan dat de meeste overlastgevende jeugdgroepen en de criminele jeugdgroep in Centrum/Zuid zitten. Vanaf 2010 worden straatcoaches ingezet om de jeugdoverlast aan te pakken. Het gaat hier om toezichthouders en handhavers van de afdeling Handhaving Openbare Ruimte die samenwerken met de politie en het jongerenwerk. De straatcoaches houden zich extra bezig met de Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen de 12 en 24 jaar die in buurten rondhangen en zorgen voor incidenten, overlast of kleine criminaliteit. Ook medewerkers van Centrum Maliebaan worden ingeschakeld om jongeren met verslavingsproblematiek te helpen.

De aanpak van overlast en verloedering is één van de hoofdthema’s van politie. Naast overlast en verloedering willen gemeente en politie zich de komende jaren vooral richten op aandachtsbuurten, veelvoorkomende criminaliteit, ingrijpende misdrijven en georganiseerde criminaliteit.

De boodschap die uit het Integraal Veiligheids Programma (IVP) naar voren komt, is dat het afgezien van de toegenomen jeugdoverlast beter gaat met de veiligheid in Amersfoort. In vergelijking met 2003 is de criminaliteit in 2009 met een derde gedaald en dat terwijl de stad in die tijd flink is gegroeid. Wel wordt aangegeven dat een aantal (sub) buurten dreigt af te glijden als er niet actief op wordt ingezet. Veertig procent van alle criminaliteit is de zogenaamde ‘veelvoorkomende criminaliteit’. Daarbij gaat het om zaken als auto-inbraak, fietsendiefstal en vernieling. Horeca-ondernemers kunnen tegenwoordig gebruikmaken van de collectieve horeca-ontzegging om plegers van strafbare feiten voor een bepaalde periode uit het horecagebied te weren.

De vraag is overigens wat er na 2011 overblijft van alle manieren om overlast en verloedering aan te pakken. In 2010 ontving de gemeente nog 1,6 miljoen euro van het Rijk om overlast en verloedering te kunnen bestrijden. Voor 2011 gaat het om een bedrag van 1,1 miljoen. Na 2011 is het onzeker of de gemeente hiervoor nog geld van het rijk ontvangt. Dat kan gevolgen hebben voor de manier waarop nu de jeugdoverlast wordt aangepakt. In het IVP wordt de relatie benadrukt tussen een schone buitenomgeving en veiligheid. Door bezuinigingen bestaat het gevaar dat de buitenomgeving verloedert, met negatieve gevolgen voor de veiligheid.

Gemeente en politie willen vooral de zelfredzaamheid van de bewoners vergroten om onveiligheid aan te pakken. Bewoners krijgen bijvoorbeeld tips om hun eigen veiligheid te bevorderen en elkaar aan te spreken op vormen van ongewenst gedrag. Ook zijn er initiatieven waarbij inwoners worden ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden, zoals Burgernet.

advertentie