Huis van de Watersport op de tocht

Nieuws

AMERSFOORT - Jarenlang is er gesproken over een nieuw onderkomen voor roeivereniging Hemus. Met de finish in zicht lijkt het Huis van de Watersport langs de Eem nu toch weer in gevaar te komen. De gemeente wil de 300.000 euro die nodig is om de benodigde grond te verwerven in rekening brengen bij Hemus. De roeivereniging zegt maximaal 30.000 euro te kunnen betalen en wil dat er eerst duidelijke afspraken worden gemaakt.

door John Spijkerman

Om het Huis van de Watersport aan de Eem te kunnen bouwen, moet de Grebbeliniedijk over een lengte van 200 meter vijftien meter worden verplaatst. De grond die daarvoor nodig is, is eigendom van het Meander Ziekenhuis. Het Waterschap Vallei en Eem moet daarvoor 300.000 euro betalen en brengt deze kosten weer in rekening bij de gemeente Amersfoort, die op haar beurt de rekening neerlegt bij de roeivereniging.

,,Het wordt niet onze grond’’, vertelt Hemus-woordvoerder Marco van der Eijk. ,,Het gaat om een strook grond met een groene bestemming. Wij denken aan een bedrag van hooguit tien euro per m2.’’ Volgens Van der Eijk kan Hemus niet meer dan 30.000 euro betalen. ,,We vinden het redelijk dat we moeten meebetalen, maar niet die bedragen die nu rondgaan.’’ Pas als er afspraken liggen over het maximale bedrag, kan Hemus het definitieve groene licht voor nieuwbouw geven.

De gemeente houdt er overigens al rekening mee dat vestiging van Hemus op de nieuwe locatie niet mogelijk is en wil vóór 1 mei van Hemus horen of de plannen doorgaan. Als Hemus niet verhuist, zal de gemeente bij de ter visielegging van het dijkverbeterplan in mei 2011 aangeven dat de Grebbeliniedijk niet hoeft te worden verplaatst.

De extra kosten zijn niet het enige probleem waarmee roeivereniging Hemus te maken heeft gehad. Lange tijd ging de vereniging ervan in aanmerking te komen voor provinciale subsidies om het nieuwe onderkomen extra duurzaam te kunnen maken. Doordat alles zolang duurt blijkt de provinciale subsidieregeling inmiddels te zijn vervallen. Daardoor loopt Hemus meer dan een half miljoen euro aan subsidie mis. ,,Dat betekent dat we onze plannen opnieuw moeten maken. Het moet allemaal een stuk kleinschaliger’’, vertelt Hemus woordvoerder Van der Eijk. ,,Het Huis van de Watersport wordt een stuk soberder op het gebied van duurzaamheid. De architectuur wordt minder aantrekkelijk. Het wordt meer systeembouw.’’

Voor eind februari heeft Hemus een algemene ledenvergadering uitgeschreven. De leden moeten dan hun fiat uitspreken over de bouwplannen en het financiële plaatje. Woordvoerder Marco van der Eijk zegt optimistisch te zijn dat het uiteindelijk allemaal gaat lukken. ,,We zijn nu al dertien jaar bezig met de gemeente. Ik kan me niet voorstellen dat het niet doorgaat.’’

advertentie