‘Jeugdliteratuur moet weer bloeien’

Nieuws

Het JLP is ontstaan vanuit verschillende Amersfoortse instellingen en initiatieven, vertelt Johan Schrijnemakers, die deel uitmaakt van de selectiecommissie voor De Jonge Jury en eigenaar is van kinderboekwinkel SpeelBoek. ,,We hebben in Amersfoort de Story Awards en Poetry aan de Eem op het gebied van schrijven en De Jonge Jury, de Leespanels op scholen en Leeskr8! op het gebied van lezen. Die initiatieven bestaan al langer. Dit jaar is MaS-Writers erbij gekomen”, somt Schrijnemakers op. MaS staat voor ‘maatschappelijke stage’ en biedt jonge schrijvers een podium waarbinnen ze samenwerken met volwassen schrijvers.

Initiatieven bundelen krachten AMERSFOORT - Op het gebied van jeugdliteratuur gebeurt er in Amersfoort nog veel te weinig en wat er gebeurt hangt als los zand aan elkaar. Het Jeugd Literair Podium (JLP) zal daarin verandering brengen, stellen Maarten van Norren en Johan Schrijnemakers. ,,We willen de initiatieven die er nu zijn met elkaar verbinden met als doel hier een bloeiend jeugdliterair klimaat te creëren.”

door André van der Velde

Maar het ging om allemaal losse initiatieven, stelt Schrijnemakers. ,,Een jaar geleden ontstond daarom de behoefte de krachten te bundelen. De bibliotheek, Scholen in de Kunst, Story Awards, de Stichting Gastvrij en SpeelBoek hebben toen de handen ineengeslagen vanuit de gedachte dat we elkaar kunnen versterken. We organiseerden vervolgens afgelopen voorjaar een bijeenkomst over jeugdliteratuur met als doel docenten in het voortgezet onderwijs te laten zien welke initiatieven er in Amersfoort zijn. En ook om de vraag op te werpen hoe wij met onze gezamenlijke expertise kunnen helpen. Door onze krachtenbundeling kunnen scholen makkelijker kennisnemen van de bestaande initiatieven en kunnen ze die ook makkelijker in een voor hen geschikte vorm opnemen in hun lesprogramma’s.”

De bijeenkomst was een succes en het JLP was daarmee een feit. Maarten van Norren, een van de drijvende krachten achter de verhalenwedstrijd Story Awards, ziet niet alleen voor de scholen, maar ook voor de initiatiefnemers zelf een duidelijke meerwaarde in de krachtenbundeling. ,,Je ontmoet mensen die op een ander vlak met hetzelfde bezig zijn, namelijk met het ontwikkelen van talenten. Zij hebben ook hun netwerken en competenties en die kunnen leiden tot nieuwe ideeën. Zo ontstond bijvoorbeeld het idee om schrijfworkshops te organiseren.” Schrijnemakers herkent dat. ,,Ik was al langer bezig met jongeren en de notie van talentontwikkeling had ik wellicht ook, maar het was nooit zo bewust aanwezig. Het contact met Maarten, die heel bewust met talentontwikkeling bezig is, was zo voor mij weer een eye-opener.”

Doel van het JLP is het creëren van een bloeiend jeugdliterair klimaat in Amersfoort. ,,Daarbinnen gaan veelvuldig allerlei activiteiten plaatsvinden, zoals schrijfwedstrijden en literaire debatten. Maar”, nuanceert Schrijnemakers, ,,het JLP is pas geslaagd als het niet meer getrokken wordt door volwassenen, maar jongeren zélf initiatieven nemen. Wij faciliteren het slechts en proberen scholen en jongeren te verleiden actief mee te doen.’’

advertentie