Geluidsschermen langs de A28

Nieuws

Om de doorstroming te verbeteren, gaat Rijkswaterstaat de A28 verbreden. Als tijdelijke maatregel worden twee plusstroken aangelegd. De A28 wordt aan weerszijden enkele meters verbreed en er worden geluidsschermen geplaatst. Een meerderheid in gemeenteraad was het met het college eens dat dit hybride schermen moeten worden. Met de plaatsing van tijdelijke schermen en de aanleg van geluidsreducerend asfalt, hoopt het college dat er een oplossing komt voor de geluidsproblematiek voor Schuilenburg en Dorrestein. Een hybride scherm heeft een dicht en transparant deel. De aanleg wordt betaald door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Tijdelijke oplos-sing tot aanpak van Hoevelaken SCHUILENBURG - De A28 tussen Knooppunt Hoevelaken en Leusden Zuid krijgt tijdelijke geluidswerende schermen. Daarmee moet de overlast worden beperkt voor bewoners van Schuilenburg en Dorrestein. De aanleg van de deels transparante schermen moet in 2012 klaar zijn. Omwonenden verenigd in de Stichting A28 Duurzaam wilden geen zogenaamde ‘hybride’ schermen, maar een luifel, die later kan worden uitgebouwd tot een volledige overkapping. Wethouder Buijtelaar stelde vorige week dat een luifel drie keer zo veel kost. Hij wil dat ‘een oplossing voor de korte termijn, een lange termijnoplossing niet in de weg zit’.

door John Spijkerman

Pas in de planstudie Knooppunt Hoevelaken komt er een definitieve oplossing voor dit wegvak, maar dat is niet eerder dan in 2015. Daarbij wordt gedacht aan een verbreding tot een twee keer vierbaansautoweg. Mogelijk dat de A28 dan een stukje wordt opgeschoven in de richting van Leusden, of dat aan weerszijden van de A28 er een stuk asfalt bijkomt of dat er een parallelweg bijkomt. Over het tracé wordt nog nagedacht.

Voorzitter Fred Polhout van de Stichting A28 stelt dat hybride schermen alleen baat hebben voor de bewoners die op de lagere flatverdiepingen wonen. De stichting wil niet dat de snelweg wordt verbreed in de richting van de flats in Schuilenburg, maar in de richting van Leusden. Daar ligt een strook van twintig meter rijksgrond die voor de verbreding kan worden gebruikt. Aan de kant van de Verdiweg mag er niks gebeuren en mogen er geen bomen worden gekapt, vindt de stichting. ,,Onze stichting is nooit tegen een verbreding van de snelweg geweest, maar nu komt de A28 - onze buurman - bijna op onze schoot te zitten’’, vertelde Polhout vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering. ,,Wij willen een luifel. Bij een tweede definitieve fase van de verbreding A 28 kan die luifel leiden tot een bijna volledige eliminering van de overlast. Als we nu meteen voor een assymetrische verbreding kiezen, hebben we een duurzame oplossing.’’ Volgens wethouder Buijtelaar betekent de aanleg van hybride schermen niet dat andere oplossingen zoals een luifel of een overkapping van de A28 voor de toekomst van de baan zijn.

De tijdelijke schermen zijn ook noodzakelijk voor de bouwplannen die woningcorporatie de Alliantie heeft met Randenbroek Zuid. Daar mag pas worden gebouwd als er geluidsschermen staan langs de A28.

advertentie