‘Samenwerking en ambitie’

Nieuws

Voorzitter Mark van Spriel van zwem- en waterpolovereniging De Amer hield zich het best aan het thema van de avond. Hij vertelde hoe De Amer intensief samenwerkte met AZ&PC. De Amer richt zich meer op de breedtesport, waar de ambities van AZ&PC vooral op het gebied van de topsport liggen. AZ&PC en De Amer werken samen door bijvoorbeeld groepen samen te voegen, maar ook door bestuurlijk samen op te trekken. Zo ligt er een gezamenlijk visiedocument. Van Spriel vond het prima dat de gemeente van Amersfoort weer een zwemstad wil maken, maar merkte op dat je dan wel een tien banenbad en een tien metertoren nodig hebt. ,,Maak een zwembad van internationale allure. Dat doe je door samen te werken.’’

ASF organiseert bijeenkomst bij winterijsbaan BINNENSTAD - Het moest een bijeenkomst worden waarin gesproken zou worden over ‘samenwerking en ambitie’ in de sport, maar dit thema kwam maandagavond slechts af en toe aan bod. De Amersfoortse Sport Federatie (ASF) had bij de winterijsbaan op het Lieve Vrouwekerkhof een bijeenkomst georganiseerd voor verenigingsbestuurders, SRO, gemeente en bedrijfsleven. De avond werd in goede banen geleid door gespreksleider Jacob du Boeuf.

door John Spijkerman

Een roemrijke voetbalclub uit het verleden is HVC. HVC-voorzitter Dirk Struijk ging in op de moeilijke positie van zijn club op Sportpark Zielhorst. Toch ziet hij de oplossing niet in een fusie van clubs. ,,De meeste mensen zien dat niet zitten. Iedereen heeft z’n eigen identiteit.’’ Hij zag wel mogelijkheden voor een intensiever gebruik van de accommodatie. ,,Na school zou je er kinderen kunnen opvangen en ook bedrijven zouden de locatie kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om te vergaderen.’’ Struijk wees op het probleem dat kleine verenigingen het bestuurlijk erg moeilijk hebben. Hij opperde de mogelijkheid om samen met andere verenigingen organisatorische en bestuurlijke hulp in te schakelen. Jacob du Boeuf wees op de kansen van omni-sportverenigingen. Verenigingen waar je bijvoorbeeld kan zwemmen, tennissen, hockeyen en voetballen. Een club als HVC zou binnen zo’n omni-vereniging gebruik kunnen maken van de bestuurlijke kennis van AZ&PC.

SRO directie-adviseur John Machiels sprak over de bezuinigingen. Hij wees erop dat SRO in 2009 al drie ton heeft bezuinigd en dat er ook een half miljoen kan worden bezuinigd op de exploitatie als het nieuwe zwembad/sportcomplex aan de Hogeweg er komt. Bovendien heeft de verkoop van SRO-aandelen aan Haarlem de gemeente Amersfoort twee miljoen euro opgeleverd. ,,We vinden dat we daarmee al een flinke bijdrage hebben geleverd aan de bezuinigingen.’’ Toch komt de SRO op verzoek van de gemeente met bijna 1 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen. Daarin is bijvoorbeeld uitgerekend wat een tariefsverhoging met 1 procent oplevert en wat de sluiting van een sporthal of zwembad betekent. Tijdens de bijeenkomst werd opgemerkt dat de uitgaven voor sport in Amersfoort laag liggen, in vergelijking met andere grote steden in Nederland. Per Amersfoorter geeft de gemeente 45 à 50 euro uit aan sport, waar het gemiddelde op 70 à 75 euro per inwoner ligt.

advertentie