Afbeelding

Gratis bus voor 65+ blijft

Nieuws

Het college wilde in 2011 een bedrag van 300.000 euro bezuinigen door het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers af te schaffen. De regeling bestaat al enkele jaren Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers leidt volgens het college nauwelijks tot een vermindering van het autogebruik, maar heeft wel een duidelijk sociaal doel en is positief voor het imago van de bus.

Afwezigheid twee raadsleden doorslaggevend AMERSFOORT - De gemeenteraad heeft vorige week met een minieme meerderheid ingestemd voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers in 2011. Van de 37 aanwezige raadsleden waren er uiteindelijk 19 vóór voortzetting van het gratis openbaar vervoer en 18 raadsleden tegen. PvdA, SP, CDA en BPA waren voor het verlengen van de maatregel.

door John Spijkerman

Opvallend was dat de afwezigheid van twee raadsleden vorige week dinsdagavond bij deze stemming van doorslaggevende betekenis was. D66-raadslid Noëlle Sanders en GroenLinks raadslid Mustapha Özcan waren afwezig. De een omdat ze ziek was, de ander omdat hij in het buitenland zat. Hun fracties, GroenLinks en D66 stemden weliswaar tegen het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, maar omdat de twee raadsleden niet aanwezig waren, kregen de voorstemmers toch de meerderheid. De afwezigheid van beide raadsleden kost het college nu in ieder geval 300.000 euro. Het betekent ook dat een structurele bezuiniging van 300.000 euro niet kan worden doorgevoerd.

De fracties van PvdA, BPA, SP en ook het CDA waren voor voorzetting van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. De SP vindt het belangrijk dat ouderen vaak op pad kunnen gaan. De partij wees erop dat per 1 juli 2010 het ouderenvervoer met de regiotaxi al was afgeschaft. De PvdA had er eerder al op gewezen dat uit een evaluatie na invoering van het project, was gebleken dat het goed is voor de sociale contacten van senioren en voor het imago van het openbaar vervoer.

Onder de voorstemmers was ook de BPA. De partij had erop gewezen dat met de nieuwe extra bezuinigingen van 20 miljoen op komst met name ouderen die het alleen van hun AOW moeten hebben, in een sociaal isolement zouden komen te verkeren. Voor deze categorie ouderen wilde de BPA de gratis bus laten voortbestaan. BPA-raadslid Schulten had al gezegd dat het budget van senioren door bezuinigingen van het vorige college van 12 miljoen naar 8 miljoen naar beneden zou gaan. Door de nieuwe coalitieplannen zou daar nog eens 2 miljoen vanaf gaan. Hij gaf aan dat voorzieningen waar met name ouderen gebruik van maken zoals buurthuizen, de wijkbieb en biebbus allemaal op de tocht kwamen te staan terwijl ook de subsidies voor de regiotaxi al zijn gesnoeid. De regeling alleen beperken tot de groep ouderen die het alleen van hun AOW moeten hebben, bleek echter niet mogelijk. Daarop besloot de BPA-fractie zich alsnog aan te sluiten bij het voorstel van de PvdA.

Het zal een aantal ouderen op de publieke tribune worst zijn geweest. Toen bekend werd dat 65-plussers ook in 2011 gratis met de bus kunnen reizen, brak er spontaan een applausje uit.

advertentie