Afbeelding
R. Urbach

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt opnieuw opengesteld

Nieuws

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort wil samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk maken. Daarom is ook in 2019 de subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt opengesteld. Voor komend jaar is een budget van 200.000 euro beschikbaar.

Onderwijs en bedrijfsleven kunnen er gebruik van maken. De regeling richt zich op een verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Tot 1 april kunnen samenwerkingsinitiatieven worden aangedragen voor een bijdrage uit dit Toekomstfonds.

,,Ondernemers en onderwijsinstellingen zijn zich er steeds meer van bewust dat het essentieel is om onderwijs in de praktijk te brengen", vertelt wethouder Onderwijs en arbeidsmarkt Fatma Koser-Kaya. ,,We zien heel mooie voorbeelden waar die samenwerking ook gevonden wordt. Het onderwijs werkt eraan om de toekomstige werknemers op school datgene te leren wat ze in de praktijk echt kunnen en moeten toepassen. Lesprogramma's en stages worden beter ingericht dankzij deze samenwerking. Met het Toekomstfonds nodigen wij scholen en ondernemers uit om vernieuwend en inspirerend te zijn. Daar hebben de jongeren, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen allen baat bij."

Tussen 2016 en 2018 zijn in totaal 27 subsidieaanvragen gehonoreerd. De projecten uit 2016 en 2017 zijn inmiddels afgerond. 

Meer informatie op de website van de gemeente Amersfoort.

advertentie
advertentie