Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) trapt train-de-trainercursussen af

Nieuws

AMERSFOORT Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bezoekt maandag 17 december Ska Kinderopvang in Amersfoort. Deze kinderopvangorganisatie is één van de circa 350 organisaties die werkt met een coach Gezonde Kinderopvang. Tijdens het bezoek trapt Blokhuis officieel het nieuwe seizoen train-de-trainercursussen van Gezonde Kinderopvang 2019 af.

Een Gezonde Start van Gezonde Kinderopvang leidt pedagogisch (staf)medewerkers in de kinderopvang op tot coach Gezonde Kinderopvang. De coach is het aanspreekpunt voor een gezonde leefstijl binnen de organisatie en schoolt vervolgens de eigen collega's. Behalve kennis over leefstijl, staat het werken met de aanpak Gezonde Kinderopvang hierbij centraal. De aanpak is een praktische werkwijze, die kinderopvangorganisaties ondersteunt om structureel en integraal te werken aan een gezonde leefstijl.  

Dankzij het Nationaal Preventieakkoord, dat Blokhuis vorige maand ondertekende, kan in 2019 het dubbele aantal train-de-trainercursussen worden georganiseerd ten opzichte van 2018. Hierdoor kunnen ruim 150 extra coaches worden opgeleid. Miranda Bron, coördinator Kindcentrum 't Baken  en coach Gezonde Kinderopvang bij Ska Kinderopvang: ,,Dankzij de train-de-trainercursus en de scholing zijn we structureel aan de slag gegaan met verschillende thema's. Zo hebben we ons voedingsbeleid aangepast en hebben we een voedingsschema geïntroduceerd waardoor de kinderen gevarieerder eten. Inzichtelijk voor de kinderen, ouders én onze medewerkers."

De start van de nieuwe reeks train-de-trainercursussen wordt maandagmiddag 17 december feestelijk gevierd. Staatssecretaris Blokhuis gaat samen met de kinderen van de buitenschoolse opvang (bso) van Ska in de keuken aan de slag met de bereiding van een gezonde maaltijd. Voordat de middag sportief wordt afgesloten met een symbolische aftrap door de staatssecretaris, speelt Blokhuis nog een balspel mee met de kinderen van de bso.

advertentie