Martijn Meeuse (SGP), Ina Vijzelman-Waarheid (Actief), Ben van Koningsveld (CDA), Jan Gerritsjans (Amersfoort2014), Harun Keskin (PvdA), Marijke Jongerman (SP), Jelle Hengeveld (VVD), Linda van Tuyl (GroenLinks), Farid Bouchtaoui (D66) en Simone Kennedy (ChristenUnie).
Martijn Meeuse (SGP), Ina Vijzelman-Waarheid (Actief), Ben van Koningsveld (CDA), Jan Gerritsjans (Amersfoort2014), Harun Keskin (PvdA), Marijke Jongerman (SP), Jelle Hengeveld (VVD), Linda van Tuyl (GroenLinks), Farid Bouchtaoui (D66) en Simone Kennedy (ChristenUnie). Hans Buijtelaar

'Conclusie sportdebat ASF: meer geld nodig'

Verkiezingen/nieuws Verkiezingen voor gemeenteraad 2018

AMERSFOORT Tijdens het sportdebat van donderdag 15 maart in Kadecafé tussen lijsttrekkers en sportwoordvoerders van de Amersfoortse partijen werd aan de hand van een vijftal stellingen gediscussieerd over de noodzaak van sport voor een gezonde stad, en over de ruimte de verenigingen moeten krijgen om succesvol te kunnen anticiperen op de veranderende samenleving. De belangrijkste conclusie van de avond is volgens de Amersfoortse Sportfederatie (ASF): er moet meer geld naar sport in Amersfoort. 

ASF voorzitter Juliette van Balen zet zich met haar sportfederatie in voor het sterk maken van de sportverenigingen. ,,Met de stellingen van het debat hebben we de politiek en het publiek proberen duidelijk te maken dat er bij de verenigingen grote behoefte is aan professionele ondersteuning. Wil je de inzet van de 20.000 vrijwilligers bij de 120 Amersfoortse verenigingen effectief kunnen borgen en wil je sport voor iedereen betaalbaar houden? Dan is er echt ondersteuning nodig. Onder meer door middel van trainers en sportparkmanagers op HBO niveau."

Volgens de ASF kan er zo een vliegwieleffect ontstaan. ,,Maar er moet dus wel geïnvesteerd worden in sport", licht Van Balen toe. ,,Sport moet echt de ruimte krijgen. Meer financiële ruimte, maar ook als je kijkt naar de accommodaties en het sportvriendelijk maken van de openbare ruimte. Wat dit laatste betreft is er al een begin gemaakt met onder meer de looprondjes. Een 'ongebonden' sporter wil ook ruimte om te sporten." ,,Op dit moment werken we samen met de gemeente en de SRO aan een pilot op drie sportparken. De relevantie van dit project wordt door de politiek nadrukkelijk erkend. Maar we willen graag doorpakken en aan de slag. Gewoon beginnen dus." Tijdens het debat in een vol Kadecafé werd ook nut en noodzaak van de Amersfoortse buurtsportcoaches onderkend. ,,Ik zie graag meer buurtsportcoaches," zegt Van Balen. ,,In de eerste plaats om alle activiteiten binnen het sociaal domein te kunnen voortzetten. Activiteiten waarbij kwetsbare doelgroepen tot bewegen worden aangezet, moeten blijven bestaan, en betaalt met de budgetten die daarvoor in het leven zijn geroepen."  

Dat sport voor iedereen bereikbaar moet zijn is door de ASF vorig jaar samengevat in een '10-puntenplan' voor de sport. In het plan stelt de ASF voor een sportkaart in het leven te roepen voor alle Amersfoorters. ,,Een sportkaart ja, niet gratis, maar voor iedereen beschikbaar en betaalbaar. Met de sportkaart kan je aan evenementen meedoen en verschillende sporten bij de sportclubs proberen. Een 'Kiesjesport' voor volwassenen. Hiermee verlaag je echt de drempel om te gaan sporten." Maaike van Meerten, namens NOC-NSF aanwezig bij het debat, onderstreepte het belang van het verlagen van de drempel: ,,Van de mensen die niet of heel weinig sporten geeft 25 procent aan echt meer te willen sporten."Het door de ASF georganiseerde debat was het laatste 'politieke café' in een serie van vijf in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Ook deze avond werd door de lijsttrekkers en toekomstige raadsleden erg gewaardeerd. Volgens Juliette van Balen was het fijn te horen dat de aanwezige partijen de rol en expertise van de sportkoepel ASF onderkennen. ,,En ik reken op een coalitieakkoord waarin sport een prominente alinea krijgt en waarin de beloftes van vanavond goed zijn opgenomen."

advertentie