Eigenhuis is bang dat het leven in zee ingrijpend zal worden belast door de ontwikkeling van grootschalige windparken op zee.
Eigenhuis is bang dat het leven in zee ingrijpend zal worden belast door de ontwikkeling van grootschalige windparken op zee. Volt Nederland

'Volt dringt aan op veranderingen'

'Minimaal 30% zou beschermde natuur moeten zijn’

PREMIUM Ze zullen niet de enige nieuwkomer zijn, straks bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Maar ‘Volt’ is wel de enige pan-Europese partij die een gooi gaat doen naar zetels in het Nederlandse parlement. De 30-jarige Amersfoorter Floris Eigenhuis ziet een carrière als politicus wel zitten. Hij staat op de kandidatenlijst voor Volt.


,,Bij de Europese Verkiezingen, toen Volt voor het eerst in Nederland aan verkiezingen meedeed, haalden we bijna 2% van de stemmen’’, zegt Eigenhuis. ,,Zo’n uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen zou betekenen dat we zo’n 3 zetels in de wacht kunnen slepen. Daar gaan we dan ook voor.’’


ZEVENDE OP DE LIJST Dat betekent overigens nog niet dat de Amersfoorter in dat geval zelf al in aanmerking komt voor een zetel. Eigenhuis staat zevende op de landelijke Volt-lijst. ,,De kans dat ik gekozen wordt is niet zo groot. Maar dat geeft niet. Ik heb mij niet alleen aan deze partij verbonden voor een kamerzetel. Ik zal me blijven inzetten voor de idealen van Volt, ook als ik in maart niet in de Tweede Kamer terecht kom.'' Volt is een nog relatief jonge politieke beweging die in 2017 werd opgericht uit onvrede met het sterker wordende populisme en de kritiek binnen landen op Europese samenwerking (met als meest vergaand symptoom het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie).


WINDPARKEN ,,Ik ben bang dat Nederland zich rijk rekent met de mogelijkheden van windparken op zee. Op dit moment zijn de ecologische gevolgen van dergelijke projecten nog niet te overzien. Niet als het gaat om de effecten van de bouw ervan en niet als het gaat om de gevolgen als de windparken eenmaal in bedrijf zijn. We moeten ook blijven investeren in nieuwe alternatieve energiebronnen'', waarschuwt de Amersfoorter. ,,Waterstof heeft als energiedrager potentie, maar het zal nog even duren voor we daar op grote schaal gebruik van kunnen maken.''

w        [Lees het uitgebreide interview met Floris Eigenhuis op De Stad Amersfoort.nl Premium.Wat betreft de maatschappelijke ontwikkelingen profileert Volt zich onder meer als anti-racistisch, feministisch en pro-LGBT. Volt dringt aan op allerlei veranderingen binnen de Europese Unie: gezamenlijke aanpak van de problemen rond migratie, nauwe samenwerking op het gebied van defensie.

DEMOCRATISCH GEHALTE In de media wordt de organisatie geassocieerd met de bevordering van het democratisch gehalte binnen de EU. Europa moet zich op mondiaal niveau eensgezind manifesteren en spreken met één stem. Volt streeft naar een federaal Europa, waarin een prominent Europees Parlement erop toeziet dat de Europese burger weet dat hij/zij centraal staat in de Europese democratie.

Kenners plaatsen Volt in het politieke spectrum links van het midden. Dat is een positie die in Nederland te vergelijken valt met die van D66, een partij waarmee ook ideologisch wel overeenkomsten mee bestaan.

PRO EUROPEES Floris Eigenhuis, ‘Master of Arts’ in de geschiedenis van de internationale betrekkingen,, werd geraakt door het ‘pro Europese’ geluid dat Volt liet horen. ,,Dat vond ik positief. Volt staat voor een politiek gericht op samenwerking en verbondenheid.’’

Juist dat laatste miste Eigenhuis bij landelijke partijen in Nederland. ,,Ik heb lang gezocht naar een partij waar ik me thuis zou kunnen voelen. Ik ben ook in gesprek geweest met vertegenwoordigers van de gevestigde partijen. Maar ik vond ze teveel met zichzelf bezig’’, aldus Eigenhuis.

VLIEGEN AFVANGEN Volgens hem zijn de traditionele partijen in ‘Den Haag’ meer bezig elkaar publicitaire vliegen af te vangen om zichzelf te profileren. Meer dat dan gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor grote vraagstukken waar de samenleving zich voor gesteld ziet. ,,Ik ben meer iemand die op zoek wil naar ‘common ground’, iets gemeenschappelijks waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden. Liever dat dan alleen op jacht naar publicitaire one-liners die uiteindelijk alleen maar polariseren.’’

Eigenhuis is in het dagelijks leven werkzaam voor de RES-regio Amersfoort (de regionale energiestrategie, waarin overheden als gemeenten, provincies en waterschappen afspraken maken over het verduurzamen van energie-opwekking). ,,Ik help de regio Amersfoort als programma-ondersteuner’’, vertelt Eigenhuis. ,,Ik ben hier vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gedetacheerd.’’

UITSTOOT BROEIKASGAS Deze zomer werd regiobreed gediscussieerd over de manier waarop Amersfoort en de omliggende gemeenten invulling willen geven aan het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Volgens het ‘Klimaatakkoord van Parijs’ moet die uitstoot rond 2050 tot bijna 0 zijn gereduceerd.

Het ergert Eigenhuis dat Nederland zich op dat punt nog steeds te weinig ambitieus toont. ,,Minister Wiebes heeft moeilijke beslissingen op dat gebied alweer voor zich uitgeschoven naar het volgende kabinet’’, zegt Eigenhuis. Hij klinkt geïrriteerd. ,,We hebben als tussendoel benoemd dat we in 2030 49% van de uitstoot moeten hebben teruggedrongen. Dat gaan we nu niet halen. We moeten onze inspanningen onze inspanningen daarvoor vanaf nu verdubbelen. We zijn Europees nog steeds het slechtste jongetje van de klas.’’


Floris Eigenhuis

EUROPESE ‘GREEN DEAL’ Inmiddels toont Europa zich al een stuk vooruitstrevender. Eurocommissaris Frans Timmermans kwam nog niet zo lang geleden met de ‘Green Deal’. Daarin wil hij versneld al naar een reductie van 55% van de CO2-uitstoot in 2030. Ruim méér dan de 49% die door de partners van ‘Parijs’ tot nu toe als noodzakelijk werd beschouwd.

,,Bovendien ben ik bang dat Nederland zich rijk rekent met de mogelijkheden van windparken op zee'', voegt Eigenhuis daar aan toe. De overheid gaat er vanuit dat een belangrijk deel van de ‘groene energie' straks daar vandaan komt. Eigenhuis: ,,Op dit moment zijn de ecologische gevolgen van dergelijke projecten nog niet te overzien. Niet als het gaat om de effecten van de bouw ervan en niet als het gaat om de gevolgen als de windparken eenmaal in bedrijf zijn.'' Eigenhuis is bang dat het leven in zee ingrijpend zal worden belast door de ontwikkeling van grootschalige windparken op zee.

ENERGIEMIX Volgens hem doet Nederland er goed aan nu al rekening te houden met die mogelijke consequenties. ,,Ga op zoek naar een gevarieerde energiemix, waarmee je met behulp van zon en wind in goede onderlinge verhouding voldoende duurzame energie kunt opwekken’’, vindt hij.

Volgens hem zijn de inzet van wind en zonne-energie belangrijke oplossingen voor de korte termijn. ,,We moeten het gebruik van fossiele brandstoffen snel afbouwen. En of we dat doen door het gebruik van aardgas geheel af te schaffen (zoals Nederland wil) of dat daarvoor juist eerst aardgas gebruikt gaat worden (zoals Duitsland wil), is uiteindelijk niet zo interessant. Ik vind dat landen ook de ruimte moeten hebben om daarin zelf beslissingen te nemen’’, aldus Eigenhuis.

Mijn persoonlijke speerpunt is uitbreiding van het areaal natuurgebied en het vergroten van de bio-diversiteit

ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN ,,Maar we moeten ook blijven investeren in nieuwe alternatieve energiebronnen’’, waarschuwt de Amersfoorter. ,,Waterstof heeft als energiedrager potentie, maar het zal nog even duren voor we daar op grote schaal gebruik van kunnen maken’’, denkt Eigenhuis. Hij noemt ook ‘aquathermie’ (warmte uit water), ‘geothermie’ (warmte uit diepere aardlagen) en het afvangen van CO2 (bijvoorbeeld door het tijdelijk in ondergrondse aardlagen op te slaan) als mogelijkheden om de ambitieuze klimaatdoelen te bereiken. Om die reden gelooft Volt ook dat kernenergie -idealiter in de nieuwste vormen- onderdeel moet worden van de Nederlandse energiemix. ,,Wat we niet moeten willen zijn bio-massacentrales die niet alleen op afvalhout draaien’’, zegt Eigenhuis evenwel beslist.

,,Mijn persoonlijke speerpunt is uitbreiding van het areaal natuurgebied en het vergroten van de bio-diversiteit’’, zegt Eigenhuis aan het eind van het gesprek. De wens om dichter bij de natuur te wonen was een belangrijke reden om vanuit de Randstad naar Amersfoort te verhuizen. ,,Op de fiets ben je hier in een kwartiertje buiten’’, zegt Eigenhuis die onder aan het Bergkwartier woont. ,,En Amersfoort heeft uitstekende openbaar vervoerverbindingen met de rest van het land.’’

LIGGING AAN ZEE Hij vindt Nederland als geheel de moeite waard, juist ook als het gaat om de waarden van de natuur en het landschap. ,,De ligging zo dichtbij de zee is -ook op Europese schaal- uniek. Dat geldt ook voor de bijbehorende flora en fauna. Dat moeten we koesteren.’’

Hij wil de plannen voor een ecologische hoofdstructuur (het idee om alle afzonderlijke natuurgebieden zodanig met elkaar te verbinden dat flora en fauna zich moeiteloos en zonder hindernissen door het land kunnen verplaatsen) weer in ere herstellen en aansluiten op een Europees natuurnetwerk. Staatssecretaris Bleker zette destijds ruw een streep door dat plan. ,,Minimaal 30% van het Nederlandse grondgebied zou beschermde natuur moeten zijn’’, vindt Eigenhuis. ,,Dat is ook de norm die Volt voor Europa hanteert.’’

ANDERE WAARDERING Hij pleit voor een andere ‘waardering’ van de kwaliteiten van natuur en landschap. ,,Je komt er niet door er alleen een economische waarde aan te hangen’’, denkt Eigenhuis. ,,Dan leggen natuur en landschap het uiteindelijk af.’’

door Daan Bleuel

Floris Eigenhuis (e-mail: floris.eigenhuis@volteuropa.org) is via social media onder meer te volgen op:

Twitter (@FEigenhuis)

Facebook (https://facebook.com/feigenhuis)

LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/floris-eigenhuis

Afbeelding
Afbeelding