Waar eerder Simon Wetsel naam maakte als footgolfer, timmert nu Voorendt hard aan de weg. Een groot Amersfoort gezelschap staat al jaren bekend als spelers om in de gaten te houden en dat werd afgelopen weekend opnieuw bevestigd. Bij de sport is het de bedoeling om de voetbal in zo min mogelijk schoten in het gat te krijgen, waarbij grote afstanden worden overbrugd.