Nee, het is allemaal niet meer zo makkelijk als dat het pakweg een jaar geleden was. Toen waren er voor Hoogland, de hoogst spelende amateurvereniging in de gemeente Amersfoort, geen extra maatregelen nodig bij een nietszeggend oefenpotje. Nu, anno 2020, is alles anders. Er moet gewerkt worden met een digitaal aanmeldsysteem, stoeltjes op de tribune zijn afgeplakt en langs het veld staan stippe...