Van Boxel revalideerde na haar heupoperaties langdurig, maar haar pijnklachten bleven bestaan. Helaas bleek terugkeer naar werk na jaren proberen niet vol te houden. Desondanks lukt het haar nu om uit te gaan van wat ze wel kan. Van Boxel: ,,Dat is natuurlijk geen knop die je even omzet, maar een geleidelijk proces. Het begon met de realisatie dat het niet werkte om steeds te blijven focussen o...