door Jeroen van der Veer

De plannen zijn nog geen week gepresenteerd of het regent al klachten. Deze komen vooral van bewoners uit het Soesterkwartier. Een deel -zeker niet iedereen- heeft een brief ontvangen met verdere informatie, maar daar werden ze niet blij van. 

Zo zal er een nieuwe toegangskruising voor het Soesterkwartier worden gemaakt ter hoogte van de Geldersestraat en komt er een weg naar de Dollardstraat dwars door de geliefde groengordel. 

De aanpassing aan De Nieuwe Poort zorgt voor veel vragen en die wil de gemeente tackelen en/of bespreekbaar maken. Daarom wordt op donderdag 9 juli een bewonersbijeenkomst georganiseerd. 

,,Voordat de gemeenteraad dit voorstel bespreekt en er een besluit over kan nemen, vinden we het van groot belang om te horen wat u er van vindt", staat te lezen in de brief die enkele inwoners van het Soesterkwartier hebben ontvangen. ,,Uw geluid willen we overbrengen aan de raad zodat zij uiteindelijk een afgewogen besluiten kan nemen. 

Er zijn twee momenten ingepland. De eerste is op donderdag 9 juli in de Emmauskerk van 19.00 uur tot 20.00 uur en van 20.15 uur tot 21.15 uur. Maandag 13 julie, ook in de Emmauskerk, kan er gesproken worden van 19.00 uur tot 20.00 uur of van 20.15 uur tot 21.15 uur. Hiervoor moeten mensen zich echter wel aanmelden. Dit kan door te mailen naar langseemenspoor@amersfoort.nl