De bewindspersonen meldden dat er in het najaar een voorkeursalternatief wordt vastgesteld voor het knooppunt. Aan het begin van dit jaar werden hiervoor achttien verschillende varianten gepresenteerd. Daarvan zijn er inmiddels zeven over. ,,De afronding van deze verkenning neemt iets meer tijd dan verwacht", schrijven zij aan de Kamer. ,,Dit zorgt ervoor dat het ontwerp Tracébesluit niet eerde...