Het initiatief ontstond ruim een maand geleden toen de 'coronabui' boven Nederland arriveerde. ,,Tijdens een biertje drinken op zaterdagavond spraken we over de mogelijke gevolgen voor het onderwijs en wat we daaraan konden doen. Vier dagen later stond het concept er", zegt Pluijmakers die eigenaresse van Redrum is. Ook 'Op de eerste rij - Nederlands instituut voor cultuureducatie' is bij dit platform voor digitaal thuisonderwijs betrokken. Elke groep, van groep 3 tot en met groep 8, heeft een eigen live-stream. ,,Hierdoor krijgen de kinderen drie uur lang thuis het gevoel dat ze in hun eigen groep zitten met het daarbij behorende lesniveau. Interactie is mogelijk en dit zorgt ervoor dat kinderen thuis extra betrokken zijn."

UITKOMST Pluijmakers geeft aan dat dit concept ook voor ouders een uitkomst is. ,,Ze kunnen hun kind 'Thuis naar school' brengen, zodat ze in de ochtend de handen vrij hebben om hun eigen werkzaamheden te verrichten. Ze hoeven minder de rol aan te nemen van meester of juf waarvoor ze zich veelal niet bekwaam genoeg voelen. Zeker nu de coronacrisis langer duurt merk je dat ouders het best moeilijk vinden om de kinderen te begeleiden in hun schoolwerk."  

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke, spraakmakende of opmerkelijke verhalen uit de regio.

Om voor structuur en regelmaat te zorgen zendt 'Thuis aan school' elke schooldag op een vast tijdstip met een vast lesrooster uit. Leerlingen kunnen vanaf een telefoon, tablet, laptop of smart TV inloggen. De lessen worden gegeven door docenten die normaal gesproken voor de klas staan en (dus) bevoegd zijn. ,,Zij worden dagelijks begeleid op inhoud, vorm en presentatie zodat ze kwalitatief goede online lessen kunnen geven", aldus Pluijmakers. In totaal zijn er zeventig mensen bij het project betrokken, waaronder de leerkrachten en acteurs, maar ook regisseurs en cameramensen. ,,Dit zijn deels ZZP' ers die momenteel niet veel werk hebben en graag mee willen doen." 

(Tekst gaat verder onder de foto)

De (twee) acteurs in iedere klas moeten voor de balans zorgen tussen serieus werken en plezier hebben. ,,Dit zorgt ervoor dat de kinderen thuis zich identificeren met de klasgenoten en zich betrokken voelen. De acteurs kunnen de kinderen via de camera direct aanspreken of ingaan op informatie die ze krijgen. Bijvoorbeeld vanuit de chat, de sociale media of mail. Hierdoor sluit iedere groep zich aan op de belevingswereld van de kinderen thuis", aldus Pluijmakers. Ze legt uit dat de lessen een veralgemenisering van de verschillende methodes zijn, gebaseerd op de einddoelen van de betreffende groep. ,,Reacties van ouders, kinderen en leerkrachten geven aan dat de lessen aansluiten op het niveau van de eigen school en dat ze in deze periode ongeveer dezelfde stof behandelen. Kinderen zeggen dat ze het fijn vinden om de stof ook eens op een andere manier uitgelegd te krijgen. 

Kinderen kunnen thuis meedoen door middel van de speciaal ontwikkelde 'Steek Je Vinger Op' chatfunctie. Hiermee kunnen ze antwoord geven op vragen, aangeven of iets te snel of te langzaam gaat of bijvoorbeeld vragen of de docent het nog een keer kan uitleggen. Het is one-way, dus de kinderen kunnen elkaars teksten en reacties niet zien. Via de sociale media en mail kunnen kinderen hun opdrachten toesturen. Deze worden direct getoond in de les.

De lessen kunnen gecombineerd worden met het huiswerk vanuit school, maar ook de kinderen die normaliter niet naar school kunnen (bijvoorbeeld hoogbegaafden, maar ook kids met een beperking) kunnen nu thuis les volgen. ,,Tijdens de lessen kan ook gewerkt worden aan het (t)huiswerk van de eigen school. Dat kan binnen de structuur van de les als de leerkracht van 'Thuis naar school' oefenstof gaat behandelen." Na de laatste 'digitale' les kan eventueel verder gewerkt worden, zodat wordt overgegaan naar de 'eigen' school. 

Er zijn docenten die het spannend vinden, omdat het 'hun' kinderen zijn

Over de scholen gesproken; ze kunnen inloggen om mee te kijken en mee te doen. Pluijmakers geeft aan dat de reacties vanuit het regulier onderwijs wisselend zijn. ,,Er zijn docenten die het spannend vinden omdat het 'hun' kinderen zijn en zij zien ons initiatief liever niet. Anderen zijn positief en zien het als een aanvulling en verlichting van hun werkzaamheden. Wij willen juist samenwerken in het belang van het kind. De overheid komt met coronamaatregelen die telkens drie weken langer geldig zijn, maar deze situatie zou zomaar nog een hele tijd kunnen duren. Wij zien liever alle kinderen op een goed basisniveau deze tijd doorkomen, dan met enorm grote verschillen die later weer bijgetrokken moeten worden door de leerkrachten die toch al zo druk zijn." 

De lessen worden niet alleen in Nederland gevolgd, maar ook in (elf) andere landen waar Nederlandse kinderen door de coronacrisis geen les kunnen volgen. ,,Denk bijvoorbeeld aan Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Daar liggen ze drie weken achter, omdat het onderwijs helemaal stil heeft gelegen." 

AFNAME Ouders betalen 3 euro per dag en bij afname van een aantal lesdagen wordt dit wat minder. ,,Eigenlijk willen we dat deze situatie zo kort mogelijk duurt. Onderwijs moet gratis zijn en daarom zijn we met verschillende grote partijen in gesprek." De initiatiefnemers van 'Thuis naar school' zien ook mogelijkheden na het coronatijdperk. ,,Het is wat ons betreft een blijvend platform. Alleen al in Nederland zijn er 15.000 kinderen die om verschillende redenen niet naar school gaan. Denk daarnaast aan autistische kinderen voor wie dit een prima aanvulling is. We willen ook benadrukken dat het een aanvulling is en geen vervanging." 

door Barry Wensink

'Thuis naar school' komt dagelijks met vijf verschillende lessen van dertig minuten. Sowieso zijn er de basislessen rekenen, taal en spelling die worden gegeven door een vaste, bevoegde leerkracht. Daarnaast is er een creatieve les en een bewegingsles. Deze lessen worden gegeven door specialisten. Ook wordt elke dag voorgelezen en doen de acteurs een spreekbeurt die de kinderen thuis hebben voorbereid, maar nu dus niet meer kunnen geven. Ook is er een 'goed-nieuws-journaal' van de razende reporter Arjan Smit (Sesamstraat) tijdens het fruitmoment.

Bron video: Thuis naar school.