Er zijn volgens psychiater Damiaan Denys drie vormen van angst die vandaag de dag de kop opsteken. Ten eerste is er een concrete vrees voor het virus, om besmet te raken, ziek te worden en te overlijden. ,,De kans om besmet te worden is reëel, de kans om ernstig ziek te worden is klein en om eraan te sterven is piepklein. Toch is dit door mensen moeilijk in te schatten, omdat de media ...