Eind november nam de Tweede Kamer een motie aan van deze strekking. Eerder zou Amersfoort nog buiten de boot vallen: minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dacht toen aan veertien andere gemeenten die echter alle kampen met vergelijkbare omstandigheden: een groot tekort aan woningen en het voornemen om binnen de huidige gemeentegrenzen flink te gaan bouwen.