Dit is het gevolg van een motie die met een krappe meerderheid werd aangenomen: 21 voor, 15 tegen. Het was een opmerkelijke uitslag, aangezien alleen de VVD compleet tegenstemde. Drie partijen waren verdeeld: CDA, ChristenUnie en D66. Verdeeldheid binnen de eigen fractie is iets zeldzaams, al helemaal als het gaat om deze drie coalitiepartijen. Die praten vrijwel altijd met één mond.