,,Er zijn veel opgaven die ruimte vragen in de Regio’’, laten de samenwerkende overheden in de regio in een gezamenlijke persverklaring weten. ,,De woningmarkt staat onder druk en voor de energietransitie, klimaatadaptatie en  nieuwe bedrijfslocaties is meer ruimte nodig.’’