Uit enquêtes is echter ook gebleken dat negentig procent van de bewoners niet wil verhuizen. Ze willen er gewoon blijven. En als het tocht, mag de Alliantie een paar nieuwe kozijnen laten installeren. Daarmee wordt het twijfelachtig of de sloop wel doorgang kan vinden. De lokale SP-fractie bracht al in de herinnering dat zeventig procent van de bewoners met de sloop - en dus een verhuizing - akkoord moet gaan. Ook moeten de huurders van 27 bedrijfsruimtes worden gehoord.

Voor de aangrenzende wijk Jeruzalem bestonden enkele jaren terug ook sloopplannen. De werden van tafel geveegd, mede als gevolg van luidruchtige protesten. De bewoners van Jeruzalem lieten weten dat ze er prima woonden en het ook goed met hun buren konden vinden. De meeste tuintjes werd netjes onderhouden.

BOUWKUNDIGE STAAT Een tevreden Jeruzalem-bewoner schrijft aan de verslaggever dat ramen, gevels en daken werden gerenoveerd. ,,Sterker nog, en eigenlijk bizar: onze daken, die tien jaar geleden werden vernieuwd, worden komend jaar wederom vervangen. Zelfs die van de schuren.’’ Hij kreeg te horen dat de daken weer de oorspronkelijke ‘look’ moeten krijgen en daarna veertig jaar mee kunnen.

Kortom: Jeruzalem wordt met alle zorgen omringd maar Jericho moet tegen de grond. Jeruzalem ligt ten oosten van de Kwekersweg, Jericho ten westen. Wie door de Kwekersweg fietst, ziet geen noemenswaardige verschillen tussen de huizen aan de oost- en westzijde. Er zijn vast Jericho-bewoners die denken: ,,Wat Jeruzalem lukt, kan ons ook lukken.’’


Uit enquêtes is gebleken dat negentig procent van de bewoners niet wil verhuizen.

De bewonerscommissie stuurde alvast een brief rond - in het bezit van deze krant - met plannen op korte termijn. Binnen enkele weken hoopt de commissie van onderzoekers meer te vernemen over de bouwkundige staat van de Jericho-woningen. Indien deze toetsing vragen oproept, ‘gaan wij verdere stappen zetten, wellicht zelfs in verzet waarbij wij ons dan ook juridisch laten ondersteunen’.

INSTEMMEN Indien de bevindingen stroken met die van de Alliantie, ‘is verzet niet zinnig’. ,,Dan kunnen we beter zorgen dat er een zo goed en haalbaar mogelijke regeling ligt zodat het vertrek nog enigszins acceptabel gemaakt kan worden.’’ Onder de te maken afspraken vallen onder meer: worden de woningen in de aanloop naar de sloop verwaarloosd of onderhouden? Kunnen de bewoners terugkeren naar de wijk, zodra er nieuwbouw staat?

De commissie zou dus kunnen instemmen met de sloopplannen. De SP slaat een fellere toon aan in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. De socialisten vragen: ,,Kunt u zich voorstellen hoe het voelt om te horen te krijgen dat het huis waarin je al jaren gelukkig leeft, de buurt waarin je een band hebt opgebouwd met je buren en andere bewoners, van je wordt afgepakt?’’ Weet het college dat de Alliantie in mei dit jaar nog uitgebreid voorlichting gaf over een plan voor ‘energiebesparing en onderhoud’? (De SP verwijst naar dit voorlichtingsfilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=TmRNZeS0Pgs.)

Ook constateert de SP dat er in Amersfoort een grote vraag en een enorm tekort is aan rijtjeshuizen met een tuintje; precies de woningen die in Jericho zijn te vinden. Wat aanleiding is tot de vraag: ,,Hoe gaat u bewoners bijstaan in de strijd tegen dit onzalige besluit?’’

‘MEER DAN STENEN’ Noëlle Sanders (Lijst Sanders) klom ook direct in de pen en wil weten wat voor nieuwbouw hier zou komen. Sociale huurwoningen of iets wat meer kost? Volgens Sanders werden bewoners volledig overvallen door de sloopplannen bij een bijeenkomst op woensdagavond 8 september. ,,De mensen begrijpen er niets van en reageren geëmotioneerd.’’ De PvdA sluit zich bij Sanders aan en dringt aan op een betaalbaar alternatief, mocht de sloop inderdaad doorgaan. Voorts moeten de bewoners volledig worden geïnformeerd over de planning van de komende jaren.

Voor de Alliantie zijn sloop en nieuwbouw natuurlijk zéér aantrekkelijk. Vervang het oude buurtje door appartementencomplexen en je creëert véél meer vierkante meters voor woningzoekenden en een serieuze bron van inkomsten voor de corporatie. Echter, zoals de PvdA schrijft aan de deze krant: ,,Een woning is zoveel meer dan een stapel stenen.’’

door Jeroen de Valk