Uit enquêtes is echter ook gebleken dat negentig procent van de bewoners niet wil verhuizen. Ze willen er gewoon blijven. En als het tocht, mag de Alliantie een paar nieuwe kozijnen laten installeren. Daarmee wordt het twijfelachtig of de sloop wel doorgang kan vinden. De lokale SP-fractie bracht al in de herinnering dat zeventig procent van de bewoners met de sloop - en dus een verhuizing - ak...