Dat laatste is niet meer toegestaan sinds de invoering van de nieuwe privacywetgeving in 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Niettemin kregen burgers nog steeds brieven ‘namens het GIT’, en werden ze ook door ‘medewerkers van het GIT’ telefonisch benaderd. Raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) diende hierover tot twee keer toe schriftelijke vragen in, pogend het mysterie ...