Uiteindelijk ging het hard tegen hard in het debat op 6 juli. Herhaaldelijk vielen termen als ‘schande’ bij deze bespreking van de Kadernota, ofwel de financiële plannen voor de periode 2022 tot ’25. De definitieve besluiten worden genomen op 13 juli.