Dit is te lezen in een brief aan de Amersfoortse politiek die werd ondertekend door drie instellingen: de stichting Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, de ‘broedplaats’ voor kunst en wetenschap De WAR en een groep bewoners van de naburige wijk Jericho. De opstellers van de brief schrijven dat er nu opeens kansen zijn voor ‘een langzaam-verkeerroute over het oude jaagpad langs de Eem...