De zorgtransitie van destijds ging niet over rozen. Het college klaagde in 2018 over een miljoenentekort; er was eigenlijk sprake van een verkapte bezuiniging. De invoering van de nieuwe Wet Inburgering gaat met minder klachten gepaard. Wel kwamen er in de raadszaal al meteen vragen van de VVD over de ‘casusregisseurs’: de personen die de inburgering coördineren. Zij zijn afkomstig van externe ...