Dat blijkt uit een vertrouwelijke notitie die in handen is van De Stad Amersfoort. Daaruit blijkt dat gemiddeld niet meer dan 30 procent van de betaalde fractieondersteuners aanwezig was bij gemeentelijke vergaderingen. Een deel was in de periode van 10 april 2018 tot en met 19 januari 2019 zelfs nooit bij dergelijke bijeenkomsten aanwezig. Zij krijgen daarvoor maandelijks wel een vergoeding.

In Amersfoort krijgen buitengewone fractieleden sinds 18 december 2018, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2014, een ‘commissievergoeding’. In andere steden is besloten dat fractieondersteuners dit alleen krijgen als ze daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn bij bijeenkomsten zoals voorbereidende vergaderingen. De Amersfoortse raad besloot anders. Dat betekent dat buitengewone fractieleden op basis van het aantal ronde-avonden een standaard vergoeding krijgen; of ze er nou bij aanwezig zijn of niet.

BETAALD PER RONDE-AVOND Landelijk is besloten dat commissieleden -waaronder buitengewone fractieleden vallen- recht hebben op een vergoeding van 133,21 euro per bijgewoonde commissievergadering. In Amersfoort wordt daar een andere invulling aan gegeven. Zo baseert de gemeente de maandelijkse vergoeding voor buitengewone fractieleden op het aantal geplande ronde-avonden. Hierbij krijgen zij jaarlijks een voorschot: twaalf maanden lang wordt elke maand 133,21 euro overgemaakt. Op basis van het aantal werkelijk gehouden ronde-avonden vindt een herberekening en mogelijke nabetaling plaats. Hierbij wordt niet gecontroleerd of zij ook daadwerkelijk aanwezig zijn geweest.

Waarom kiest de gemeente voor deze werkwijze? In Amersfoort is de heersende opinie dat buitengewone raadsleden achter de schermen veel werk verrichten. Hierbij moet gedacht worden aan de voorbereidingen op belangrijke vergaderingen, gesprekken buiten de muren van het gemeentehuis en algemene inzet voor de stad. Zoals gezegd is dit al sinds 2018 het geval. Onlangs kwam DENK in opspraak toen bleek dat twee buitengewone raadsleden al een jaar niet aanwezig waren geweest bij gemeentelijke bijeenkomsten in het stadhuis. Uit de huidige cijfers blijkt dit dus geen uitzondering en dat anderen waarschijnlijk zelfs nog minder vaak aanwezig waren in de afgelopen drie jaar.

30 PROCENT In de periode tussen 10 april 2018 en 19 januari 2021 telde de gemeente Amersfoort op verschillende momenten meerdere en wisselende buitengewone fractieleden. Bij sommige Rondes was er een open inloop, zoals bij de presentatie van de kadernota. en Daarbij is niet bijgehouden wie er wel of niet aanwezig was. Die gegevens zijn dan ook niet meegenomen in de berekening van de aanwezigheidspercentages. Uit de wel beschikbare cijfers komt naar voren dat de gemiddelde deelname 30 procent was. Het is niet bekend om welke leden dit gaat en bij welke partijen zij horen.

Wel staat in het vertrouwelijke document: ‘Omdat de uitbetaling los van de werkelijke aanwezigheid plaatsvindt en de aanwezigheid niet erg hoog is, kan geconstateerd worden dat de gemeente meer commissievergoedingen betaalt dan landelijk wordt voorgeschreven. Hierdoor ontstaat het beeld dat de gemeente afwijkt van dwingende landelijke regelgeving, dat uitgaat van een vast bedrag per bijgewoonde ronde-avond. In de beeldvorming naar buiten kan dat een negatief effect hebben’

Overigens lijkt Amersfoort hier niets aan te willen veranderen. In gesprekken tussen fractievoorzitters is duidelijk geworden dat de Amersfoortse politiek van mening blijft dat de buitengewone fractieleden ook buiten de rondes om werkzaamheden verrichten en daarvoor een vergoeding verdienen. Uit vertrouwelijke documenten kan geconcludeerd worden dat Amersfoort in 2019 in totaal 46.944,35 euro uitgegeven heeft aan buitengewone fractieleden en in 2020 was dit bedrag zelfs 52.307,13 euro.

Door de redactie