Wie denkt dat Bathoorn er enkel en alleen is om de clown uit te hangen, heeft het mis. De 45-jarige zet zich al jaren in tijdens de verkiezingen en doet dit altijd naar eer en geweten. Ook dit kalenderjaar is hij weer van de partij en hij neemt zijn taak uiterst serieus. ,,Het is natuurlijk ook belangrijk wat wij hier doen en daarbij mag én kan je geen fouten maken. Alleen tja, ik houd ook van ...