Met dit bedrag - er wordt gesproken over veertien miljoen - kan flink worden gewerkt aan het spoor. Dat wordt ‘robuust’, in het politieke jargon. Maar dit kan ook leiden tot de komst van meer en grotere goederentreinen. Een achttal buurtcomités stuurde al een alarmerende brief naar de gemeente. Ze waren er eens goed voor gaan zitten en kwamen op ruim vierduizend trein en per jaar, vrijwel allem...