Hij begreep niettemin waarom dit middel werd overwogen en wilde met zijn uitspraken - tot aan Nieuwsuur toe - de ‘de ingewikkeldheden in dit debat publiekelijk bespreken’. Het is nou eenmaal een duivels dilemma, met allerlei argumenten voor en tegen. Dit zou stroken met de regels van de democratie en het staatsrecht. De burgemeester had zijn uitspraken niet eerder voorgelegd aan de andere leden...