Dit schrijft raadslid Ben Stoelinga namens de fractie van Amersfoort2014 in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Er worden ook reacties verwacht van andere partijen op het grootscheepse mediaoptreden van de burgemeester, tot aan de landelijke tv. Dat zorgde, zo zeggen raadsleden in de wandelgangen, in brede kring voor ‘gefronste wenkbrauwen’.