De prijzen moeten nog worden bepaald, maar het ligt voor de hand dat we hier niet met sociale huurwoningen te maken hebben. Wie wat minder verdient, kan in ieder geval terecht in Suncourt, schuin tegenover het GGD-gebouw. Want ook dit - grotendeels leegstaande - kantoorgebouw krijgt een woonfunctie. Er is plek voor zestig woningen, zowel voor verkoop als huur.