De nieuwjaarsvieringen in de gemeente gaan vrijwel elke keer gepaard met ongeregeldheden en eerder zei Bolsius daar dit jaar ook rekening mee te houden. Het idee om een nieuwsquiz te houden, werd niet door iedereen met luid gejuich ontvangen en hoe staat het met de politiecapaciteit? Heeft Amersfoort wel voldoende capaciteit om de corona-maatregelen én het vuurwerkverbod te handhaven?