Deze krant bracht een half jaar terug verslag uit van protesten van wijkbewoners. Volgens hen kunnen de werkzaamheden best plaatsvinden zonder een grootschalige bomenkap. Onder de bewoners van deze historische Frisia-buurt bevinden zich enkele deskundigen bij uitstek, onder wie de vermaarde tuin- en landschapsarchitect Dick Haver Droeze.