Dit bleek bij een overleg van raadsleden met betrokken omwonenden. Allen maken zich zorgen over De Nieuwe Poort naast het Eemplein. Deze onoverzichtelijke rotonde is sinds de aanleg ervan het toneel van aanrijdingen en bijna-ongelukken. 

De drukte zal alleen maar toenemen als dit woningbouwproject vorm gaat krijgen. Het heet Langs Eem en Spoor en zal bestaan uit vijf wijkjes waar nog ruimte is. Een sliert van bruikbare terreinen, van de Wagenwerkplaats tot de Kop van Isselt. Er kunnen tot in het jaar 2030 maar liefst drieduizend woningen verrijzen, alsmede een nieuw stadhuis.

Er kunnen tot in het jaar 2030 maar liefst drieduizend woningen verrijzen, alsmede een nieuw stadhuis

VERKEERSADER Maar waar laten we al dat verkeer? Wethouder Hans Buijtelaar kwam eerder dit jaar met een voorstel: we maken van de Groningerstraat een doodlopende weg. Dat kan heel wat schelen, want volgens een onderzoek slaat veertig procent van het verkeer vanaf de Stadsring deze straat in. 

Ten einde het Soesterkwartier toch bereikbaar te houden, zou een nieuwe autoverbinding worden aangelegd: vanaf de hoek van de Amsterdamseweg en de Geldersestraat, door de groengordel, tot de hoek van de Dollardstraat en de IJsselstraat. De nu nog rustige Dollardstraat zou dan een belangrijke verkeersader worden. 

Een storm van verontwaardiging volgde. Soesterkwartierders willen geen drukkere wegen en eisen het behoud van die groengordel. Bovendien voelden ze zich overvallen door dit grootschalige, gedetailleerd uitgewerkte plan dan hen pal voor de zomervakantie bereikte. 

Het plan lijkt inmiddels van tafel. De politiek is dusdanig geschrokken van de opschudding, dat raadsleden op dinsdagavond 13 oktober steeds weer spraken van ‘een valse start’. Het ‘participatietraject’ - de inspraak dus - moet beter. 

Soesterkwartierders willen geen drukkere wegen en eisen het behoud van die groengordel. Ze voelen zich overvallen.

RACEBAAN De nieuwe aanwinst van de SP, Judith van Zon, liet duidelijk van zich horen. Ze is de vervanger van Marijke Jongerman, die onlangs vertrok uit onvrede over de landelijke partijlijn. Van Zon bleek een ervaren, geroutineerde politica te zijn. Ze pleitte voor ‘betere participatie, geen aantasting van de groengordel én het groen elders in de wijk, en een veiliger Soesterkwartier’. Enkelen van de maar liefst zeven(!) insprekers hadden geklaagd over de plaatselijke racebaan: de Noordewierweg. Die zou ook zonder rotonde-ingrepen al levensgevaarlijk zijn. 

Wat Dillian Hos (GroenLinks) betreft staat de raad open voor alle zinvolle suggesties. ,,Wij moeten als raad maar even op onze handen gaan zitten.’’ Er komt nog een tweede ronde over hoe deze inspraak vorm moet worden gegeven. Op korte termijn, want de raad wil vaart maken met de woningbouw. 

Wellicht kan er dan ook uitgebreid worden gesproken over de korte maar heftige brief die de Amersfoortse politiek onlangs ontving van de geruchtmakende projectontwikkelaar Hans Vahstal. Hij had uit deze krant vernomen dat er nog steeds plannen zijn om de Groningerstraat af te sluiten. Hiermee zou zijn complex Oppidium minder goed bereikbaar zijn. Al op 26 juni dit jaar, zo mailt Vahstal, had hij laten weten dat deze ingreep voor hem ‘onacceptabel’ zal zijn. Mochten de straat toch worden afgesloten, dan kan de gemeente rekenen op een ‘miljoenenclaim’. 

Mocht de Groningerstraat toch worden afgesloten, kan de gemeente rekenen op een ‘miljoenenclaim’ van projectontwikkelaar Hans Vahstal

‘DERTIG JAAR STRIJD’ Oppidium is een markant pand aan de Nieuwe Poort met onder meer een restaurant en grote vestigingen van de Burger King en Dirk van den Broek. Vahstal heeft al menig robbertje gevochten met de gemeente; zoveel, dat onderzoeksjournalist Miro Lucassen in 2016 aan deze geschiedenis een boek wijdde: ‘Vahstal versus Amersfoort / Kroniek van dertig jaar strijd’. 

Lang Eem en Spoor zal bestaan uit vijf wijken langs het oude centrum: de Wagenwerkplaats, Trapezium (tevens locatie van het nieuwe stadhuis), het Eemplein, De Nieuwe Stad en de Kop van Isselt. De bouw op het Eemplein nadert al de voltooiing en de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats vordert gestaag. Het is nog niet duidelijk hoe het drukke verkeerspunt De Nieuwe Poort kan worden verbeterd indien wordt afgezien van zowel de afsluiting van de Groningerstraat als de aanleg van een weg door de groengordel. 

door Jeroen de Valk