Kritische rapporten had Buijtelaar onder de pet gehouden, zo vonden de indieners van de motie: de fracties van Amersfoort2014, SP en Lijst Molenkamp. Op vragen antwoordde hij niet, laat, of ontwijkend. Feiten die zwart op wit op papier stonden, werden simpelweg ontkend.