Waarom moesten deze bomen wijken? Het bedrijf Stedin voert grondwerkzaamheden uit in het Bergkwartier teneinde kabels en leidingen te vervangen. Haver Droeze ging begin mei eens kijken en vond dat de werkzaamheden ondeskundig werden uitgevoerd. Hij vreesde vernieling van de wortels en alarmeerde de gemeente. Een gemeentelijke jurist antwoordde geruststellend: ,,Voor Stedin geldt dat de bomen behouden blijven en dat zij daar rekening mee moeten houden bij de uitvoering van de werkzaamheden.’’

Het vervangen van volwassen bomen door veel jongere exemplaren is geen compensatie

NOODKAP Het bleef bij woorden. Op 15 mei werd aan omwonenden een gemeentelijke brief gestuurd: de werkzaamheden hadden tot beschadigingen geleid waardoor enkele bomen niet meer te redden waren. Een noodkap was noodzakelijk. Stedin zou aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Maar intussen waren de bomen verloren.

De kap blijft niet beperkt tot deze straat, naar het zich laat aanzien. Haver Droeze pleit al enkele maanden voor het behoud van enorme Japanse kersen in de Borgesiuslaan, even verderop. Het gaat om 67 oude, maar kranige bomen die voor een feeëriek kleurenspel zorgen als ze in volle bloei staan. De gemeente schreef echter dat ze deels moeten wijken, onder meer omdat ze de stoeptegels omhoog drukken. Maar die tegels zijn er niet. Er ligt alleen asfalt; je hoeft maar naar Google Earth te gaan om dat te constateren. Haver Droeze gaf nog een gratis advies als tuinexpert: zet een verticaal ‘wortelscherm’ rond de bomen, en die wortels kúnnen niet eens voor overlast zorgen. Of ze nou onder tegels of asfalt liggen.

Een gratis advies als tuinexpert: met een verticaal ‘wortelscherm’ rond de bomen kunnen die wortels niet eens voor overlast zorgen

DUIZELINGWEKKEND Inmiddels doet de mare de ronde dat de bomen aan de Borgesiuslaan mogen blijven staan; raadslid en natuurbeschermer Rob Molenkamp (Lijst Molenkamp) zegt dit te hebben vernomen van een projectleider. Hij legde dit direct voor in schriftelijke vragen aan het college. Eind deze maand hoopt hij een antwoord te ontvangen.

De omvang van de bomenkap wordt duizelingwekkend wanneer naar de gemeente als geheel wordt gekeken. Christian van Barneveld, voorzitter van de Stichting Groen in Amersfoort, sprak een gemeentelijke afvaardiging toe - onder wie wethouder Cees van Eijk - en wond er geen doekjes om. ,,Alleen al in de afgelopen tien jaar zijn in de gemeente Amersfoort ongeveer 25.000 bomen gekapt. Dit is meer dan een kwart van het totaal aantal beheerde bomen. Daar is vervolgens nauwelijks iets van herplant.’’

Het begrip ‘herplanten’ is belangrijk. Voor de rondweg worden maar liefst drie á vierduizend bomen gekapt. De gemeente hamert er op dat voor elke boom die hiervoor moet wijken, er elders een zal worden geplant. Echter, zo zei Van Barneveld: ,,Het vervangen van volwassen bomen door veel jongere exemplaren is geen compensatie!’’ Al helemaal niet in een tijd van ‘klimaatverandering en droogte’.

De gemeente schreef dat ze deels moeten wijken, omdat ze de stoeptegels omhoog drukken. Maar die tegels zijn er niet

‘BEZIGHEIDSTHERAPIE’ Hij besloot met de vraag: ,,In hoeverre is de gemeente bereid om de bomen te laten staan en aan de aannemer(s) voor te leggen dan alles in het werk moet worden gesteld om de werkzaamheden zonder kap uit te voeren?’’

De toonzetting van de correspondentie van de stichting en Haver Droeze met de gemeente is onverbloemd, maar nog vrij ingetogen. De woordkeuze is anders in een recente brief aan de verslaggever. Het geduld van deze grijze eminentie kent grenzen. Wat hem betreft is inspraak verworden tot ‘bezigheidstherapie’. De beschadiging van de bomen aan de Heemskerklaan had nota bene in het broedseizoen plaatsgevonden. De kap strookt niet met Groenvisie - de groene voornemens van de gemeente - en de status van zijn wijk, die immers is erkend als ‘beschermd stadsgezicht’.

Als de ‘communicatie’ zo wordt voortgezet, dan denkt Haver Droeze aan de gang naar de rechter. Hij zal daar echter niet meer kunnen opkomen voor de lindes aan de Heemskerklaan. Want die werden al gekapt. Na beschadiging door Stedin en ondanks waarschuwingen van Haver Droeze.