Jeroen de Valk

Maar het was om meer redenen een bijzondere avond. De coronacrisis had zout gestrooid in de motor van de gemeentelijke politiek. Gewoon bij elkaar komen en overleggen was geleidelijk onmogelijk geworden. Na een oriënterende ronde op 10 maart waren vrijwel alle vergaderingen afgelast. Er was wel een kort overleg tussendoor, waarbij enkele besluiten er doorheen werden gejast. De schaarse aanwezigen zaten ver uit elkaar en debatteren mocht niet.

In de rest van de wereld wordt al járen overlegd via een digitale verbinding. In de Nederlandse politiek werd dat pas mogelijk sinds het aannemen van een spoedwetje op 7 april. Sindsdien kunnen raadsleden ook 'aanwezig' zijn via een videoverbinding. Het lijkt een kleine maatregel maar is essentieel voor de democratie.

VIJF BASGITAREN Op 21 april bleek burgemeester Lucas Bolsius als enige politicus in de raadszaal te zitten. Hans van Wegen (BPA) voerde het woord vanuit een met ordners volgestouwd werkkamertje dat ook zichtbaar bleef als dat in het geheel niet de bedoeling was. Rob Molenkamp (Lijst Molenkamp) zat rillerig achter zijn laptop, want hij was aan het opkrabbelen nadat hij zelf corona had gehad. Ben Stoelinga (Amersfoort2014) had vijf basgitaren aan de muur hangen.

De vertedering over deze huiselijke omstandigheden werd deels weggenomen door de slechte verbinding. Bij de verslaggever thuis viel elke drie minuten het geluid weg. Bij andere niet-politici was dat naar verluidt ook het geval. Van Wegen was de eerste die dit opmerkte, na anderhalf uur. Kon de vergadering niet beter worden afgelast? Nee, vond Bolsius, want de live stream kan later nog wel worden teruggezien.

DAKKAPEL Eerder werd voorgesteld alleen 'corona-gerelateerde' kwesties aan te kaarten. Op 21 april kwam meer ter tafel. Immers: het heeft geen zin om zaken als woningbouw en het milieu op de lange baan te schuiven. De woningnood blijft, corona of niet.

Bijna net zo relevant is die Omgevingswet. Nu komt nog veel kijken bij het aanbrengen van een dakkapel of het bouwen van een schuurtje. Dat alles moet eenvoudiger worden. Tientallen wetten en honderden maatregelen worden vanaf 2021 vervangen door één Omgevingswet die voor overzicht en orde moet zorgen. In het Amersfoortse stadhuis wordt al in mei dit jaar een snelle service ingevoerd. In september volgt de evaluatie. Is het gelukt om vergunningen binnen tien werkdagen af te geven? Zijn de aanvragers tevreden?

VERGUNNINGEN Deze termijn van tien dagen geldt overigens alleen voor 'eenvoudige, kleine bouwwerken'. Wie een torenflat wil neerzetten - zoals die van 65 meter hoog in het Hogekwartier - moet langer wachten. De raad stemde unaniem in, zij het dat enkelen 'het nog moesten gaan zien' of die termijn haalbaar is.  

Met een extra raadsvoorstel werd wel benadrukt dat er niet zomaar zonder vergunningen mag worden gewerkt. Dit vanwege 'belanghebbenden'; omwonenden bijvoorbeeld, die de gelegenheid moeten krijgen hun bezwaren te laten horen.

Ook dit voorstel werd unaniem aangenomen. Het was van belang dat de raad zich ook hierover uitsprak. Al was het maar omdat de politiek meteen daarna met voorjaarsvakantie ging. Pas op 12 mei zien de raadsleden elkaar weer.

Gemeente Amersfoort
Foto: Gemeente Amersfoort
De eerste digitale raadsvergadering: slechte verbinding voor niet-politici.