Jeroen de Valk

Dit is opmerkelijk, want aanleg van een warmtenet zorgt op termijn voor minder uitstoot van kwalijke stoffen. Het rijk trekt hier subsidie voor uit en de gemeente wil ook een - nog nader te bepalen - bijdrage leveren. Bij een recente bijeenkomst van bewoners van Schothorst-Zuid werd het voorstel welwillend ontvangen. In de toekomst kan het warmtenet wellicht ook worden voorzien van geothermie. De warmte wordt dan zo diep mogelijk uit de aarde gehaald.

Uiteindelijk bleken vooral SP, CDA, Amersfoort2014 en Lijst Molenkamp sceptisch over de aardgasplannen. Alex Engbers (CDA): ,,Als ik in Schothorst woonde, zou ik niet meedoen. Het is eng om je lot in handen te geven van het ene bedrijf dat het warmtenet gaat aanleggen. En gaat die geothermie er komen? Dat weten we niet. Dit plan is slecht voor de burger, de stad en onze duurzaamheidsambities. Als we minder CO2 willen produceren, dan zouden we eerst op zoek moeten gaan naar iets wat beter is dan aardgas.''

[BIOMASSA] Als nadelig werd vooral genoemd: twee grote, nog aan te leggen biomassacentrales. Ofwel: ovens waarin hout wordt verbrand. Die moeten voor energie zorgen in afwachting van een alternatief. Ze stoten echter fijnstof uit. Rob Molenkamp (Lijst Molenkamp) bleek niet alleen een fervent tegenstander te zijn van zulke centrales; hij had zich ook dusdanig in het onderwerp verdiept dat hij meer leek te weten dan alle andere aanwezigen bij elkaar.

Wethouder Astrid Janssen zei geruststellend dat alleen gesnoeid resthout in de ovens zal verdwijnen. Molenkamp kwam daarop met een onderzoek van de universiteit van Wageningen waaruit zou zijn gebleken dat er nu al te weinig 'snoeihout' is voor de bestaande centrales. Waar halen we dat hout vandaan? Janssen sprak van tijdelijke ovens, maar Molenkamp vond dat maar een vaag idee. Wanneer worden die ovens weer afgebroken?  

We weten niet of we met geothermie gaan werken. Maar zonder bestaand warmtenet is dat sowieso onmogelijk['TREUZELEN'] De voorzitter besloot deze kwestie te 'parkeren' tot een volgend overleg, omdat anders andere onderwerpen niet meer aan bod zouden komen.

Janssen kreeg bijval van de ChristenUnie. Amersfoort zou geen tijd hebben om te treuzelen; we moeten nú aan de slag teneinde ervaring op te doen mét een warmtenet en zónder aardgas. Janssen beaamde dat er nog veel onduidelijkheden zijn. ,,Op termijn zal de CO2-uitstoot echter afnemen. We weten niet of we met geothermie gaan werken. Maar zonder een bestaand warmtenet is dat sowieso onmogelijk.''

[BURGER] Uiteindelijk werd besloten dat de wethouder genoeg 'input' had gekregen voor verder onderzoek. Er zal ook worden berekend wat de burger moet betalen aan deze ingrepen. De VVD constateerde al dat de bewoners niet meer individueel kunnen bezuinigen op energiekosten bij één gezamenlijk warmtenet voor een complete straat of wijk.

Amersfoort wil in het jaar 2030 'CO2-neutraal' zijn; tegen die tijd moet de gemeente geen stoffen meer uitscheiden die gevolgen hebben voor het klimaat. Daartoe wil de gemeente van het aardgas af. Het is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO2 vrijkomt bij de verbranding.

Een warmtenet kan worden beschouwd als een soort cv-installatie in het groot. In een wijk komt één centrale 'ketel' en van daaruit gaat het warme water in buizen naar de woningen. Soms wordt daarbij gebruikgemaakt van aardwarmte, of van restwarmte van bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale of fabriek.

De Stad Amersfoort start binnenkort met De Stad Amersfoort Premium, een online platform waar unieke verhalen voor abonnees worden aangeboden, naast ons dagelijkse nieuws. De komende weken publiceren we dergelijke extra verhalen gratis op onze vernieuwde website als 'voorproefje'.
Aanvullingen op dit artikel of tips over andere onderwerpen zijn altijd welkom via stad.amersfoort@bdu.nl.